Kunnen tabletten op een betrouwbare manier handmatig worden gehalveerd?

Voor orale geneesmiddelen zoals tabletten en capsules zijn in verschillende richtlijnen – bijvoorbeeld de NHG-Standaard – doseringen opgenomen die lager zijn dan de laagste in Nederland geregistreerde verkrijgbare sterkte. Deze lage doseringen worden voornamelijk in de ouderenzorg en psychiatrie veelvuldig toegepast. Deze doseringen kunnen worden verkregen door het maken van een drank of druppels of, wanneer dit niet goed mogelijk is, door het maken van tabletten met een lagere sterkte.

Sinds juli 2017 mogen tabletten met halve sterktes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet meer worden geproduceerd en doorgeleverd door bereidende apothekers. In de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ staat beschreven dat wanneer de vereiste dosering adequaat kan worden bereikt met een geregistreerd geneesmiddel er geen ruimte is voor een doorgeleverde bereiding.

Hiervan is ook sprake wanneer een tablet met breukstreep verdeeld kan worden in kleinere doses, mits dit in de registratietekst van het geregistreerde geneesmiddel wordt beschreven. Dit heeft onder andere consequenties voor geneesmiddelen met halve sterktes die worden verpakt met behulp van een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem (GDS) in de apotheek.

Om de halve sterktes te verkrijgen zullen tabletten moeten worden gehalveerd, maar de vraag is hoe en waar dit moet plaatsvinden. Het onnauwkeurig halveren van een tablet kan potentieel een grote impact hebben op de veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel.

Uit studies is gebleken dat het vermogen van een persoon om een tablet te splitsen in twee nauwkeurige helften wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder: de karakteristieken van de tablet (vorm, grootte, dikte en breukstreep), de gebruikte techniek (met de hand of gebruikmakend van een tabletsplitter of mes) en de persoon die de handeling uitvoert (ervaring, scherpte zicht, handvaardigheid, handkracht en cognitieve functie). Er is geen duidelijke overeenstemming over welke techniek voor het halveren van tabletten de beste resultaten oplevert.

Onderzoek

Lees voor de uitkomsten van dit onderzoek verder op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *