Kritische analyse van de bewijskracht voor cholesterolverlaging

Is er een plaats voor voedingsmiddelen verrijkt met fytosterolen bij cardiovasculair risicomanagement?

Een verhoogde cholesterolspiegel in het bloed (hypercholesterolemie) draagt bij aan het ontstaan van atherosclerose en is daardoor een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Bij een verhoogde cholesterolspiegel is sprake van een verhoging van het totaal cholesterol (TC) en van het low density lipoprotein-cholesterol (LDL-cholesterol).

Het LDL-cholesterol bepaalt voor 75% de cholesterolwaarde van het bloed. De rest is onderverdeeld in high density lipoprotein (HDL) en triglyceriden (VLDL). Zowel totale als LDL-cholesterolspiegels worden gebruikt als klinische parameter, waarbij het TC ook het LDL-cholesterol bevat.

Voedingsmiddelen met een gezondheidsclaim

Producten die verrijkt zijn met fytosterolen (zowel sterolen als stanolen) behoren tot de meest voorkomende en toegepaste voedingsmiddelen met een gezondheidsclaim (ook wel functionele voedingsmiddelen of functional foods genoemd). Op Europees niveau worden gezondheidsclaims beoordeeld door de European Food and Safety Authority (EFSA). De goedkeuring van gezondheidsclaims is in handen van de Europese Commissie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met de handhaving van het juiste gebruik van de claims. Omtrent producten verrijkt met fytosterolen zijn twee gezondheidsclaims goedgekeurd.

Gezondheidsclaim 1

De eerste claim is: ‘Fytosterolen dragen bij aan het behouden van normale cholesterolwaarden.’ Deze claim mag alleen worden gebruikt als de verpakking vermeldt dat het gunstige effect wordt bereikt bij dagelijks gebruik van ten minste 0,8 gram fytosterolen.

Gezondheidsclaim 2

De tweede claim is: ‘Het is aangetoond dat fytosterolen het cholesterol verlagen. Verhoogd cholesterol is een risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.’ Bij deze claim moet de verpakking vermelden dat de dagelijkse inname van fytosterolen ten minste 1,5-2,4 gram moet zijn voor een gunstig effect. Ook de grootte van het effect (7 tot 10% verlaging van het cholesterolgehalte) en de tijd totdat het gunstige effect optreedt (2 tot 3 weken) moeten worden vermeld.

Vraag

Is er een plaats voor voedingsmiddelen verrijkt met fytosterolen bij cardiovasculair risicomanagement?

Antwoord

Lees het antwoord op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *