Kosten voor implementatie van de Falsified Medicines Directive

By | 16/03/2021

KNMP, LHV, NVZA en NAPCO verzoeken, namens apotheekhoudenden, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hun belofte na te komen om de kosten voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) te vergoeden. Dat staat in een gezamenlijke brief aan VWS.

Toezegging

Al sinds februari 2019 is de Europese regelgeving van kracht en maken apotheekhoudenden structureel kosten. Naast deze structurele kosten zijn investeringen gedaan in onder meer apotheekinformatiesystemen.

Al voor de implementatie van de FMD is de toezegging gedaan aan de Tweede Kamer dat de kosten vergoed zouden worden. Bovendien blijkt dat in het financieel kader voor de farmacie rekening is gehouden met de meerkosten voor de invoering van veiligheidskenmerken van 57,1 miljoen euro.

Kostenonderzoek

Op aandringen van KNMP, LHV, NVZA en NAPCO heeft VWS een kostenonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan werden onlangs bekend.

Verzoek

Apotheekhouden vragen aan VWS er zorg voor te dragen dat de structurele kosten, met terugwerkende kracht, en de eenmalige investeringen vergoed worden.

Apotheekhoudenden geven daarbij aan dat dit of rechtstreeks kan of via een uniforme regeling met zorgverzekeraars. Omdat het hier kosten betreft die gemaakt zijn om aan Europese regelgeving te voldoen en het algemeen belang dienen hebben apotheekhoudenden geen keuze om deze kosten wel of niet te maken en kunnen ze deze bovendien niet afwentelen.

Wat de apotheekhoudenden betreft zou over een vergoeding van deze kosten dan ook niet onderhandeld moeten worden.

Brief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *