KNMP uit zorgen over vergoedingsproblematiek

By | 02/11/2015

Het KNMP-bestuur sprak op 29 oktober 2015 met het bestuur van de LHV en de NHG over de aangescherpte regels en eisen die verzekeraars richting apothekers opvoeren bij de contractbesprekingen. De KNMP maakt zich grote zorgen hierover, naar aanleiding van berichten van leden.

Afgesproken is dat de KNMP de fricties inzichtelijk maakt en inbrengt in de Stuurgroep ‘Bureaucratie en administratieve lasten’, die rond de huisartsenzorg is ingericht. Eerder al uitte de KNMP haar bezwaren over de ontstane problematiek naar zorgverzekeraars.

Huisartsenorganisaties, InEen, NPCF, verzekeraars, toezichthouders en VWS maakten begin oktober afspraken over drastische vermindering van de bureaucratie en administratieve lasten rond huisartsenzorg. De resultaten staan in het document ‘Het Roer Gaat Om’. Sommige van de gemaakte afspraken met huisartsen worden niet consequent doorvertaald in de zorgketen, maar afgewenteld op de apotheker.

Zo spraken de verzekeraars met huisartsen af dat de vermelding van ‘Medische Noodzaak’ voldoende legitimering vormt voor de verstrekking van een merkgeneesmiddel. Nu blijkt dat verzekeraars in contractbesprekingen de meerkosten van merkgeneesmiddelen vervolgens in rekening brengen bij de apotheker.

Bij vermelding van ‘Medische Noodzaak’ vergoeden zij bijvoorbeeld alleen de laagst voorkomende prijs van een generieke variant. De apotheker zou hierdoor het middel met verlies aan de patiënt moeten afleveren. Dit ondermijnt de behandelrelatie met de patiënt en de samenwerking tussen huisartsen en apothekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *