KNMP: ter hand stellen ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk

By | 24/12/2021

De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stelt de KNMP. De apothekersorganisatie richt zich daarom op het treffen van maatregelen tegen een gering aantal apothekers dat ivermectine als coronamedicijn ter hand stelt. Daarover staat de KNMP in goed contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Missie KNMP

De missie van de KNMP is om optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers te bevorderen. De inzet van ivermectine bij COVID-19 wordt afgeraden door het Europees Medicijn Agentschap (EMA), De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Stand van de wetenschap

“Apothekers die ivermectine als coronamedicijn ter hand stellen, geven onvoldoende rekenschap aan de stand van de wetenschap”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins.

Hij roept daarom KNMP-leden op om zich te conformeren aan de wetenschappelijke consensus.

“Ook roep ik leden met nadruk op om melding te doen bij de IGJ als ze recepten voor ivermectine krijgen aangeboden én er het gerede vermoeden bestaat dat dit middel tegen COVID-19 is voorgeschreven.”

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *