KNMP stelt in december patiëntenbrief en SFK-search beschikbaar over overhevelingen epoëtines

By | 22/11/2021

De KNMP stelt in december 2021 een patiëntenbrief beschikbaar over de overhevelingen van erytropoëtische groeifactoren (epoëtines). Deze brief kunnen apothekers sturen aan patiënten die worden behandeld met deze geneesmiddelen. Daarvoor zal SFK een search klaarzetten.

Epoëtines

Epoëtines worden per 1 januari 2022 overgeheveld naar de ziekenhuiszorg. Deze overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Tweede Kamer heeft de KNMP in een eerder stadium de negatieve gevolgen van deze overhevelingen onder de aandacht gebracht, en onder meer gepleit om een heroverweging.

Patiëntenbrief

Over de inhoud van de brief vindt op dit moment nog afstemming plaats tussen zorgpartijen en VWS. In de brief worden patiënten geïnformeerd dat zij hun epoëtines vanaf 1 januari 2022 niet meer ontvangen via de openbare apotheek, maar via de apotheek van het ziekenhuis. Daarmee wordt voortaan het ziekenhuis zowel verantwoordelijk voor het voorschrijven als het leveren van deze geneesmiddelen. Wat dit voor patiënten betekent, is afhankelijk van hun persoonlijke situatie. In de brief wordt dit toegelicht. De communicatie met de patiënten gaat via de apothekers, omdat zij op basis van het recente geneesmiddelgebruik deze groep gericht kunnen benaderen.

Versplintering van de farmaceutische zorg

Eerder heeft de KNMP haar zorgen geuit bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer over de versplintering van de farmaceutische zorg. Patiënten die epoëtines gebruiken zijn vaak ook afhankelijk van andere geneesmiddelen die worden verstrekt door de openbaar apotheker. Patiënten die epoëtines ontvangen op voorschrift van de huisarts, moeten straks mogelijk apart naar het ziekenhuis. Tevens is het volgens de KNMP onduidelijk wat de overhevelingen aan besparing voor de zorgverzekeraars, en daarmee premiebetalers, oplevert.

G-CSF-middelen

Naast de epoëtines worden ook de G-CSF-middelen per 1 januari 2022 overgeheveld. Over die overheveling krijgen patiënten informatie van hun behandelaren. Ook wordt bij de G-CSF-middelen de tijdige toediening per 1 januari 2022 anders georganiseerd. NVZ, FMS, NVZA en NFU hebben hiervoor een handboek opgesteld.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *