KNMP-rapport biedt actueel inzicht in contracteerproces

By | 13/07/2022

De KNMP biedt een actueel inzicht in het contracteerproces met het rapport ‘Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2022 e.v. in de extramurale farmacie’. Uit het rapport blijkt dat het contracteerproces in de extramurale farmacie en de uiteindelijke contracten die daaruit voortkomen een (te) beperkte basis geven voor goede farmaceutische patiëntenzorg.

Contracteerproces

KNMP-bestuurder Reinier Bax: “Met deze beperkte basis kunnen apothekers als medicatiespecialist niet in volledige potentie bijdragen aan de maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat. Denk daarbij aan regionalisering, digitalisering, geneesmiddeltekorten, duurzaamheid en preventie/leefstijl. De KNMP wil daarom met partijen komen tot een verbeterd contracteerproces waarin een betere basis voor de openbare apotheek wordt gelegd.”

Zorginkoopproces

Het rapport maakt onderdeel uit van de branchegerichte ondersteuning door de KNMP. In dat kader monitort de KNMP of de contracten tussen zorgverzekeraars en apotheken voldoende ruimte bieden om de farmaceutische patiëntenzorg conform de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg uit te voeren.

Recent informeerde de KNMP haar leden over het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars voor de farmaceutische zorg in 2023. Dat geeft inzicht in hoe zorgverzekeraars komend jaar het zorginkoopproces willen vormgeven.

Rapport

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *