KNMP pleit voor gelijk en uitlegbaar btw-tarief

By | 01/09/2017

De KNMP pleit in een reactie op een wetsvoorstel voor een gelijk en uitlegbaar btw-tarief voor geneesmiddelen. Aanleiding voor deze stellingname is een wetsvoorstel om het btw-tarief voor een aantal producten te verhogen op basis van een nieuwe en aangescherpte definitie van het begrip geneesmiddel. Hierdoor zouden doorgeleverde bereidingen niet langer onder het verlaagde btw-tarief vallen, terwijl apotheekbereidingen daar wél voor in aanmerking komen.

De KNMP vindt het onterecht en niet uit te leggen dat uitwisselbare en gelijkwaardige producten fiscaal verschillend worden behandeld. De KNMP stelt vast dat patiënten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS bij de voorgenomen aanscherping te maken krijgen met een niet-ingecalculeerde toename van minstens 14 miljoen euro aan kosten voor verzekerde zorg. Voor de onverzekerde zorg zou de voorgestelde wetsaanpassing (bij verder ongewijzigde omstandigheden) leiden tot 2,5 miljoen euro extra kosten voor patiënten. Het is om deze redenen dat de KNMP heeft gereageerd op het wetsvoorstel.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016, waarin wordt gesteld dat onder meer tandpasta en zonnebrandcrème onder de definitie van geneesmiddel vallen. Er is een verlaagd btw-tarief om bepaalde bijzonder noodzakelijk geachte goederen, zoals geneesmiddelen, goedkoper en dus toegankelijker te maken voor burgers. Als tandpasta en zonnebrandcrème ook onder het verlaagde btw-tarief zouden vallen, leidt dit tot een btw-derving van 30 miljoen, zo becijferde de overheid. Met het wetsvoorstel tracht de overheid de niet-beoogde uitbreiding van het verlaagde btw-tarief een halt toe te roepen, zo is te lezen in de toelichting op het wetsvoorstel.

Lees de reactie van de KNMP: Aanscherping definitie geneesmiddelen voor de BTW

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *