KNMP-pleidooi voor centrale rol apothekers bij zorg rondom ouderen

By | 19/02/2021

De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) afgelopen week organiseerde. Daarin stond de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ centraal.

Ook stelde de KNMP dat de samenwerking binnen de zorg voor ouderen moet worden versterkt. Dat zal de KNMP tevens benadrukken in haar schriftelijke reactie gedurende de consultatieronde, waarin de KNMP haar visie geeft op de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’.

Ouder worden 2020-2040

Door de toenemende vergrijzing en de afnemende grootte van de beroepsbevolking zal de komende 20 jaar extra druk komen te staan op alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van ouderen. Dat heeft invloed op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de (ouderen)zorg.

VWS heeft daarom de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ opgesteld waarin zij diverse beleidsmatige oplossingsrichtingen voor de verwachte problemen beschrijft.

Hierbij valt te denken aan versterking van de samenwerking tussen partijen, zorgondersteunende technologie, bevordering van een gezonde levensstijl en het creëren van geschikte woningen en woonvormen voor ouderen. De nota dient nadrukkelijk niet als visie van het kabinet of VWS maar beoogt de discussie op dit onderwerp te starten.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *