KNMP persbericht: Medicatiebewaking bij gebruik Alli onderzocht

Het vermageringsmiddel orlistat 60 mg (merknaam Alli) is sinds mei 2009 ook zonder recept in Nederland verkrijgbaar. Orlistat heeft wisselwerkingen met andere medicijnen en daarom heeft het middel in Nederland de zogenaamde UA-status (uitsluitend apotheek) gekregen. Middelen in de UA-categorie mogen uitsluitend door apotheken worden geleverd. Deze nieuwe indeling brengt extra verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de apotheker met zich mee. De KNMP heeft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) opdracht gegeven te onderzoeken of apothekers hun nieuwe taken rondom orlistat 60 mg goed oppakken.

Nieuwe taken apotheker
De indeling in de UA-categorie brengt voor de apotheker met zich mee:
– Dat er aanvullende informatie aan de patiënt wordt gegeven;
– Dat het zelfzorggeneesmiddel in het patiëntendossier van de consument wordt ingebracht;
– Dat medicatiebewaking wordt uitgevoerd.
Bij afleveren van orlistat 60 mg is ook controle van de BMI (Body Mass Index) en zo nodig leeftijd (minimaal 18 jaar) vereist.

Tweederde apotheken registreert Alli op juiste wijze
Onderzoek van SFK toont aan dat Alli in de periode mei t/m juni 2009 27.500 keer via de apotheek is verstrekt. In tweederde van de gevallen hebben apotheken de verstrekking op naam geregistreerd. Die extra handeling maakt dat de apotheker medicatiebewaking op het zelfzorgmiddel Alli kan toepassen. De KNMP wil dat alle apothekers de juiste werkwijze met betrekking tot UA-middelen volgen. De KNMP vindt het belangrijk dat iedere apotheker de noodzakelijke zorg verleent aan consumenten die om orlistat 60 mg vragen. Gelet op de gezondheidsrisico’s die het gebruik van orlistat met zich mee kunnen brengen, dringt de KNMP bij apothekers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en de nieuwe taken goed op te pakken.

Niet alle apotheken zijn nog gewend aan nieuwe taken
Een groot aantal van de apothekers verstrekt Alli op een verantwoordelijke manier, maar sommigen moeten zich de nieuwe taken nog eigen maken. De KNMP zal de gang van zaken rondom de verstrekking van orlistat 60 mg en andere UA zelfzorggeneesmiddelen blijven monitoren. De KNMP vraagt ook aan fabrikant GlaxoSmithKline, om in de reclameuitingen over Alli extra aandacht te besteden aan het feit dat het middel niet voor iedereen geschikt is.

Verantwoord afvallen
De beste manier om overgewicht tegen te gaan, is minder energierijk (dus minder calorieën) te eten en meer te bewegen. Bij erg veel overgewicht kan daarbij orlistat als ondersteuning gebruikt worden. Voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over medicijnen zie www.apotheek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *