KNMP persbericht: Apotheker verdient geen ton

Vandaag bericht de NOS over het feit dat het inkomen van apothekers fors lager is dan aanvankelijk was ingeschat. Zij baseren zich daarbij op een uitgelekt rapport van Conquaestor in opdracht van de NZa. In de berichtgeving wordt gesuggereerd dat de apotheker 108.000 euro per jaar hoort te verdienen. Het werkelijke genormeerde inkomen van de apotheker is echter een stuk lager.

De NOS meldt dat apothekers met de huidige inkomsten hun ‘norminkomen’ van 108.000 euro niet kunnen halen. Dit norminkomen wordt door de NZa gehanteerd als kostencomponent voor het inkomen van de apotheker. Dit bedrag betreft echter de bruto werkgeverslasten en is dus niet het inkomen dat de apotheker zelf ontvangt. In dit bedrag zijn werkgeverslasten opgenomen, zoals werknemersverzekeringen en pensioenpremies. Uiteindelijk komt het norminkomen van de apotheker neer op een bruto salaris van ca. 80.000 euro, wat overeen stemt met ongeveer 6.200 euro bruto per maand. Dit is vergelijkbaar met het inkomen van andere zelfstandige beroepsgroepen, zoals huisartsen en tandartsen.

In de praktijk wordt dit inkomen niet gehaald, omdat apothekers gedwongen zijn het exploitatietekort van de apotheek, van enkele tienduizenden euro’s, in mindering te brengen op hun eigen salaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *