KNMP persbericht: AIO apotheken in surseance

Vandaag is bekend geworden dat een deel van apotheekketen AIO Apotheken / Medsen Apotheken op maandag 7 september surseance van betaling moet aanvragen. Hierdoor worden zeven apotheken met sluiting bedreigd. De KNMP verwacht meer surseances en faillissementen als de financiële positie van apotheken niet snel verbetert.

Diverse apotheken dreigen om te vallen
De KNMP heeft begrepen dat, indien sprake is van een faillissement, de volgende apotheken mogelijk gedwongen zijn de deuren te sluiten:

– Apotheek Boogaerdt in Utrecht
– Apotheek de Horden in Wijk bij Duurstede
– Apotheek Dorestede in Wijk bij Duurstede
– Apotheek Bronstee in Heemstede
– Kralingsche Apotheek in Rotterdam
– Apotheek Sonnega in Leeuwarden
– Apotheek Groot Driene in Hengelo

De KNMP ziet hierin een bevestiging van eerdere signalen van accountant Ed Brouwer, dat circa 20% van de apotheken die hij in portefeuille heeft verlies lijden. Als gevolg van de aangekondigde uitbreiding van het preferentiebeleid door diverse verzekeraars, zullen apotheken de komende maanden opnieuw harde klappen te verwerken krijgen. Zonder een verhoging van de tarieven wordt de financiële situatie van apotheken onhoudbaar.

Beschikbaarheid van farmaceutische zorg in Wijk bij Duurstede staat onder druk
Als gevolg van overspannen verwachtingen van de financiële spankracht van de apotheeksector van zowel de rijksoverheid als ook verzekeraars, bevinden veel apotheken zich sinds het begin van dit jaar in een verliesgevende situatie. Meer surseances en faillissementen liggen dan ook voor de hand. De NZa heeft in haar Advies Lange Termijnvisie Geneesmiddelenbeleid aangegeven het geen probleem te vinden wanneer maar liefst 30% van de apotheken zou verdwijnen. Het is in de praktijk echter niet te voorspellen waar de klappen zullen gaan vallen. De enige twee apotheken in Wijk bij Duurstede worden nu met sluiting bedreigd. Als deze twee apotheken omvallen, zullen patiënten naar omliggende gemeenten toe moeten om hun geneesmiddelen op te halen. De KNMP vindt dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de farmaceutische zorg hierdoor op onverantwoorde wijze onder druk komt te staan. Farmaceutische zorg moet dicht bij huis geleverd kunnen worden.

KNMP wil overdracht medicatiedossier zekerstellen
Bij een faillissement van apotheken wil de KNMP een rol spelen om de goede overdracht van het medicatiedossier te garanderen. Voorkomen moet worden dat de dossiers van patiënten verloren gaan bij een faillissement. De KNMP zal hierover contact opnemen met de bewuste apotheken, mocht een faillissement onafwendbaar blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *