KNMP organiseert workshops over toepassen richtlijnen GDV en Astma

By | 31/08/2020

De KNMP organiseert een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid. De coronaproof workshops vinden voor beide richtlijnen op vijf locaties in het land plaats in de periode van 27 oktober tot en met 26 november.

KNMP-richtlijn GDV

De KNMP-richtlijn Zorg voor mensen met een GDV (2013) is in herziening. Vanuit een eerdere knelpuntenanalyse en nieuwe wetenschappelijke inzichten is een aanzienlijk aantal aanbevelingen van deze richtlijn opnieuw geformuleerd.

Aanpassingen zijn onder andere: de aanbevelingen over het signaleren en includeren van de patiënt voor de GDV, het tussentijds wijzigen van de GDV en de monitoring en evaluatie van het gebruik en de farmacotherapie.

KNMP-richtlijn Astma

De nieuwe KNMP-richtlijn Astma is ontwikkeld voor de astmaketenzorg. Deze zorg wordt in een plaatselijke setting verleend maar vaak in een regionaal verband georganiseerd, zoals in huisartsenzorgroepen en apothekerszorgcoöperaties.

In deze praktijktoets wordt zowel de inhoud als wat er nodig is voor een haalbare regionale organisatie onderzocht (samenwerkingsafspraken, tools, mogelijke verwerving van financiële middelen).

Data en aanmelden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *