KNMP Onderzoeksagenda 2025 bijna gereed

By | 24/01/2019

Een speciale werkgroep formuleert 29 januari 2019 de 10 belangrijkste onderzoeksvragen voor de openbare farmacie. De Wetenschappelijke Advies Raad van de KNMP heeft de afgelopen maanden 600 voorstellen ontvangen om de farmaceutische patiëntenzorg verder te ontwikkelen. Op het KNMP Voorjaarscongres worden de 10 meest urgente vragen gepresenteerd die voor 2025 beantwoord moeten zijn.

KNMP Onderzoeksagenda 2025

Het doel van de KNMP Onderzoeksagenda 2025 is het verder ontwikkelen van de farmaceutische patiëntenzorg door de meest urgente vragen binnen de openbare farmacie te formuleren. Tijdens het KNMP Najaarscongres 2018 is het startschot gegeven voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025. Congresdeelnemers werden opgeroepen om onderzoeksthema’s aan te dragen waarop zij antwoord willen voor hun praktijk. Ook stakeholders zijn gevraagd om onderzoeksvragen voor een betere farmaceutische zorg aan te leveren.

Aan deze oproep hebben ruim 200 apothekers, onderzoekers en stakeholders uit de praktijk, onderzoeksinstituten, besturen, Special Interest Groups en de richtlijnen gehoor gegeven. Bijna 600 onderzoeksvragen zijn ontvangen. De Wetenschappelijke Advies Raad van de KNMP heeft dit aantal teruggebracht naar 68 vragen binnen 20 thema’s.

Dinsdag 29 januari brengt een speciale werkgroep de ‘longlist’ terug tot de belangrijkste vragen binnen de farmaceutische zorg die de komende jaren beantwoord dienen te worden. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers binnen de openbare farmacie, ZonMw, het KNMP-bureau en het farmaceutisch onderzoek en onderwijs. De presentatie van de definitieve Onderzoeksagenda 2025 vindt plaats op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart 2019.

Meer informatie
KNMP Onderzoeksagenda 2025

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *