KNMP monitort declaratieverkeer na gewijzigde prestatie voor GDV

By | 23/02/2023

De per 1 januari 2023 gewijzigde prestatie voor geïndividualiseerde distributievorm (GDV) leidt tot dusver niet tot grote technische knelpunten. De KNMP monitort met zorgverzekeraars, declaratiehuizen, AIS-leveranciers en apothekers intensief het declaratieverkeer na deze aanpassing. De kinderziektes die zich voordoen worden zo spoedig mogelijk geïdentificeerd, gedeeld en opgelost, zodat apothekers kunnen herdeclareren. Waar nodig wordt bevoorschotting toegepast.

Na het vaststellen van de beleidswijziging door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in mei 2022 is door de genoemde partijen samengewerkt om de invoering zonder technische issues te laten verlopen. Er is een specificatie gemaakt voor de benodigde software aanpassingen en een gezamenlijke ketentest uitgevoerd. 

Ook de komende periode wordt de monitoring gecontinueerd. Apothekers wordt geadviseerd de nieuwsberichten van zorgverzekeraars, declaratiehuizen en AIS-leveranciers in de gaten te houden. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *