KNMP-monitor Zorgmijding: toename van 15 procent in vier jaar

By | 27/12/2023

Apothekers signaleren vrijwel wekelijks zorgmijding. Bijna 90% van de apothekers signaleert minimaal wekelijks dat er sprake is van zorgmijding.  Dat blijkt uit de KNMP-monitor Zorgmijding 2023. 46% van de apothekers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden dagelijks ervaren dat patiënten zorg mijden. Bij bijna 42% van de respondenten komt dit wekelijks voor.

KNMP-bestuurder Jos Lüers: “Zorgmijding, verminderd geneesmiddelgebruik en de vergroting van sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn zaken waar de KNMP en apothekers in het land zich zorgen over maken. We zien nu ook in de cijfers terug dat patiënten vaker zorg mijden. Ten opzichte van 2019 zien we bijvoorbeeld een stijging van 15%. Naast de mogelijke negatieve gezondheidsgevolgen, kan zorgmijding in de eerstelijnszorg ook nog eens leiden tot hogere kosten elders, bijvoorbeeld in de duurdere tweedelijnszorg. Dat is zeer onwenselijk.” 

De kosten zijn een zeer belangrijk aspect

Uit de KNMP-monitor blijkt dat de kosten een zeer belangrijk aspect zijn om geneesmiddelen niet, of op een andere wijze dan voorgeschreven, te gebruiken. Zo geeft bijna 86% van de respondenten aan dat patiënten hun medicatie niet komen ophalen vanwege de te hoge kosten, doordat het middel uit het pakket is. Andere redenen zijn het eigen risico en de eigen bijdrage.   

Voorts komt uit de monitor naar voren dat het aantal geneesmiddelen dat niet is afgehaald in de apotheek in de afgelopen 12 maanden, is gestegen. Dat geeft 66% van respondenten aan.

Stapeling van zorgkosten

De stapeling van de zorgkosten voor de patiënt en de complexiteit van eigen betalingen zijn voor apothekers en de KNMP al langer een bron van zorg. Om dieper inzicht te krijgen in de huidige situatie is onderzoek uitgevoerd via een online enquête. Deze is afgelopen november uitgezet onder openbaar apothekers. Gevraagd is onder meer naar de mate en wijze van zorgmijding en met welke reden patiënten hun medicatie niet komen ophalen in de apotheek. 370 apothekers hebben hierop gereageerd. Een eerdere monitor voerde de KNMP uit in 2019.

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *