KNMP is pilot nierfunctie gestart

Medicatiebewaking is een belangrijke taak van apothekers. Om ongewenste medicatiegerelateerde effecten bij patiënten met een verminderde nierfunctie te voorkomen, is de KNMP een pilot gestart.
Aan deze pilot doen zeventig apotheken mee. De startbijeenkomst met vertegenwoordigers van de pilotregio’s en apothekers die al medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden uitvoeren vond afgelopen 29 maart plaats.

Tijdens deze startbijeenkomst hebben de deelnemers kennis kunnen maken met elkaar. Kennisuitwisseling en het van elkaar leren stond centraal. Doel van het project is de inzet van structurele medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie door samenwerking tussen apothekers en andere zorgverleners. De pilot loopt tot dit najaar, dan kan de rest van Nederland gebruikmaken van de ervaringen en ontwikkelde materialen.

Kennisuitwisseling
In april en mei bezocht het KNMP-projectteam alle deelnemende apotheken. Vanaf april tot en met september begeleidt het projectteam de pilotregio’s op basis van behoefte. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Daarbij kan het team ook als intermediair optreden tussen de pilotapotheken en deskundige apotheken om gericht te zoeken naar ervaring op een bepaald punt. De deskundige apotheken voeren al structureel medicatiebewaking uit op basis van nierfunctie.

Een LinkedIn-groep faciliteert tussentijdse kennisuitwisseling tussen pilotapotheken, deskundigen en in de verschillende regio’s betrokken andere zorgverleners. Tevens is aandacht voor onderwerpen die bij de apotheken spelen zoals privacy, de uitwisseling van gegevens, keuze van de patiëntengroep of risicogeneesmiddelen waarmee men zal starten.

In juni vindt een kennisdelingsbijeenkomst plaats tussen pilotapotheken en deskundigen en in september volgt een evaluatiebijeenkomst.

Ondersteuningsmateriaal
Het project zorgt voor bewustwording van het uitvoeren van de medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. De pilotapotheken kunnen gebruik maken van ondersteuningsmateriaal dat in het kader van het project ontwikkeld wordt. Zowel deskundigen als pilotapotheken leveren feedback op dit ondersteuningsmateriaal. Aankomend najaar is dit materiaal voor iedereen beschikbaar. Vanaf 2012 kan dan deze zorg vervolgens in heel Nederland met behulp van de in het project te ontwikkelen materialen opgepakt worden.