KNMP houdt online gesprekken over zelfzorg

By | 21/09/2021

De KNMP nodigt apothekers uit om in gesprek te gaan over ideeën rondom zelfzorg in de apotheek. In de periode van 4 tot en met 15 oktober 2021 vinden online gesprekken plaats waarin de KNMP aandacht besteedt aan wensen en ambities van leden rondom zelfzorg in de apotheek.

De KNMP ontwikkelt op basis van de inbreng van leden concrete handvatten om advies over zelfzorg in de apotheek te faciliteren.

Zelfzorg

Advies over zelfzorg krijgt zowel in Nederland als internationaal steeds meer aandacht in de apotheek. De rol van apothekers als medicatiespecialist strekt daardoor steeds verder dan enkel het terrein van geneesmiddelen en wordt daarmee breder en zichtbaarder. Om apothekers optimaal bij die rol te ondersteunen inventariseert de KNMP de behoeften en wensen.

Aanmelden

Aanmelden voor de online gesprekken kan door een e-mail te sturen naar zelfzorg@knmp.nl. Schriftelijk reageren is ook mogelijk. Leden krijgen daarvoor een vragenlijst toegestuurd.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *