KNMP geeft aanzet richting formatietafel voor uitwerking aanpak tekorten en vaccinaties

By | 02/07/2021

De KNMP geeft richting de formatietafel een aanzet voor de uitwerking van de aanpak om geneesmiddelentekorten te verminderen. Ook doet de apothekersorganisatie suggesties voor de rol van apothekers in een mogelijk toekomstig vaccinatiebeleid. Dat valt te lezen in een brief richting partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66).

In het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer worden deze twee thema’s gezien als onderwerpen voor de agenda bij het opstellen van een regeerakkoord. De KNMP vroeg in eerdere brieven richting de formatietafel ook al aandacht voor de tekortenproblematiek en het vaccinatiebeleid.

Geneesmiddelentekorten

In het eindverslag van de informateur wordt ‘het verminderen van de afhankelijkheid van de wereldmarkt waar het gaat om zorgmateriaal, vaccins en medicijnen’ genoemd als één van de onderwerpen die ter sprake komt bij de formatie.

“Die afhankelijkheid heeft een rol in de tekortenproblematiek waarvan patiënten en apothekers enorm veel last hebben”, aldus voorzitter Aris Prins.

De KNMP doet voorstellen om ijzeren voorraden versneld aan te leggen, toeleveringsketens veilig te stellen en meer leveranciers per voorkeursmiddel aan te wijzen.

COVID-19-vaccinatiebeleid

Ook een eventuele continuering van het COVID-19-vaccinatiebeleid wordt mogelijk onderdeel van een nieuw regeerakkoord. Daarbij legt de informateur in haar eindverslag nadruk op ‘extra aandacht voor kwetsbaren en migrantenouderen’.

De KNMP wijst in haar brief op de belangrijke rol die apothekers hebben gespeeld bij onder meer het ompakken, vervoeren en het voor toediening gereedmaken van de vaccins.

“Dat doen apothekers vanuit hun rol als betrouwbare zorgverlener en medicatiespecialist”, schrijft voorzitter Prins. Apothekers kunnen hun preventierol in de eerstelijnszorg uitbreiden door het toedienen van vaccinaties.

Gegevensuitwisseling

Verder geeft de apothekersorganisatie in haar brief richting de onderhandelaren Rutte en Kaag aanbevelingen voor het bevorderen van gegevensuitwisseling. Ook geeft de KNMP aan dat apothekers zich graag nog meer willen richten op zorglening voor patiënten, maar dat daarvoor een modernisering van de bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg nodig is.

Tot half augustus schrijven de VVD- en D66-leiders aan een proeve van een regeerakkoord. Daarna beginnen verdere onderhandelingen met politieke partijen die willen aanschuiven.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *