KNMP en NVZA zoeken apothekers voor SIG Instellingsfarmacie

By | 05/02/2024

De KNMP en NVZA zijn voor de SIG Instellingsfarmacie op zoek naar apothekers die verantwoordelijk zijn voor de farmaceutische zorg van cliënten/bewoners van instellingen. Dit zijn verpleeghuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking of penitentiaire inrichtingen.

SIG Instellingsfarmacie

Binnen de SIG Instellingsfarmacie denken apothekers mee over het vergroten van de zichtbaarheid van instellingsfarmacie. Daarnaast brengen zij de specifieke belangen op de verschillende tafels onder de aandacht. Voorbeelden van issues die nu op tafel liggen zijn ICT, duurzaamheid en richtlijnen.  

Het doel is een kerngroep met apothekers te formeren met daarin een representatieve afspiegeling van het veld, ongeacht het aantal cliënten of het soort apotheek van waaruit de zorg verleend wordt.  

Bij de instellingsfarmacie heeft de apotheker nauw contact met de zorgverlener of begeleider en met de zorginstelling van zijn patiënten. Instellingsfarmacie kan worden verzorgd door apothekers in de openbare apotheek, het ziekhuis of een apotheek gespecialiseerd in instellingenzorg. Zo heeft instellingsfarmacie een aparte positie in het zorglandschap. Daarom is onder verantwoordelijkheid van de NVZA en KNMP de SIG Instellingsfarmacie in het leven geroepen. 

Aanmelden

Voor aanmelding of vragen kunnen apothekers contact opnemen met Inka Nanninga (i.nanninga@knmp.nl) of Henk Vermaat (h.vermaat@knmp.nl).  

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *