KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie

By | 10/10/2016

De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden. Tevens onderzoeken de partijen een digitale rapportage van In Manu Medici (IMM)-recepten.

De KNMP en de IGZ voeren sinds februari intensief overleg om plooien glad te strijken rondom de uitvoer van en het toezicht op het opiumwetbesluit. De aanleiding was een werkbezoek van Tweede Kamerlid Leendert de Lange aan apotheek De Klipper in ’s-Gravenzande, waarbij hij opmerkte dat de wetgeving is achterhaald en niet aansluit bij de elektronische mogelijkheden van deze tijd. Na zijn Kamervragen zegde minister Edith Schippers van VWS toe de bureaucratie rondom de opiumwetgeving te willen beperken.

Regeldruk
Met de IGZ is na recent bestuurlijk overleg overeengekomen dat ook elektronische verwerking mogelijk is. De handreiking moet bij apothekers eventuele onduidelijkheid over de uitvoer van en het toezicht op de Opiumwet wegnemen en de mogelijkheid tot digitale administratie onder de aandacht brengen. In navolging van de handreiking zal IGZ begin oktober de inspecties hervatten en die na een aantal maanden evalueren.

Om het schrikeffect van de opiuminspecties te verminderen zal IGZ ook tijdens reguliere controles aandacht schenken aan de opiumadministratie. Tevens wordt de handreiking uitgedeeld om de bewustwording en de bekendheid van de regelgeving te vergroten.

In Manu Medici
IGZ en KNMP onderzoeken daarnaast de mogelijkheid van een digitale kwartaalrapportage voor de opiumwetgeneesmiddelen die aan artsen worden verstrekt, de IMM-recepten. Partijen overleggen met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) of en op welke wijze de SFK hieraan een bijdrage kan leveren om de administratieve lasten voor de apotheek maximaal te beperken.

Meer informatie
Download de handreiking administratie opiumwetmiddelen in de openbare apotheek
Lees meer over de handreiking in het Pharmaceutisch Weekblad

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *