KNMP en Haagse apothekers verliezen kort geding

“Wij betreuren het feit dat de KNMP zich nimmer inhoudelijk heeft verdiept in het concept van De Centrale Apotheek en daarmee klaarblijkelijk heeft geaccepteerd haar aanval in te zetten op basis van suggesties en aannames die niet worden onderbouwd. Een war of intelligence zou ik nog kunnen waarderen en past ook beter bij professionele zorgverleners, maar daarvan is in dit juridische conflict geen sprake. We zijn daarom blij dat nu ook de voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat de aantijgingen aan ons adres niet billijk zijn”, aldus DCA-directeur Marijke Dirksen.

Het kort geding tegen De Centrale Apotheek (DCA) was aangespannen door vijf Haagse apothekers, de KNMP en Napco (de Nederlandse Apothekers Organisatie). Zij betichtten DCA en huisartsenorganisatie Vitea van misleiding en belangenverstrengeling. Huisartsen van het Vitea Gezondheidscentrum Mariahoeve in Den Haag zouden door DCA worden betaald om herhaalreceptuur via hun apotheek te laten lopen. Bovendien zouden patiënten van de Vitea-huisartsen geen vrije apotheekkeuze hebben. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft alle aantijgingen vandaag van tafel geveegd.

Directeur Marijke Dirksen van DCA hoopt dat het nu voor eens en altijd is afgelopen met de ongefundeerde acties tegen haar bedrijf. “Dergelijke processen werken vertragend op ons streven naar verdere optimalisatie van de farmaceutische zorg, waarbij kwaliteit en doelmatigheid voorop staan. Huisartsen spelen daarin een voorname rol, omdat zij de spin vormen in het web van de eerstelijns gezondheidszorg. Bij hen komt immers alle informatie over de gezondheid van hun patiënten binnen. Zij beschikken ook over het meest volledige medisch dossier. Om goede geneeskundige zorg te kunnen leveren dient de huisarts te beschikken over een compleet medicatiedossier. Daarbij zijn de huisartsen afhankelijk van hun contacten met andere beroepsbeoefenaren, zoals apothekers. Dit geldt temeer nu patiënten sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet niet (langer) ingeschreven hoeven te staan bij een apotheek ensteeds meer gaan shoppen.

De met DCA samenwerkende huisartsen worden optimaal ondersteund in het up-to-date houden van het medicatiedossier. Ook de patiënten worden hierbij ingeschakeld door hen inzage te geven in het gebruik van hun medicijnen via het HuisartsCentraal Portaal en door een periodieke medicatiecheck uit te voeren waarbij de huisarts en de DCA-apotheker gezamenlijk spreekuur houden.

Sinds begin juli 2009 werkt DCA samen met het gezondheidscentrum Vitea Mariahoeve. Sindsdien is het voor patiënten van dit centrum mogelijk om, als zij dat willen, de medicijnen via de huisartsenpraktijk van DCA te verkrijgen. Dirksen: “Patiënten zijn hiertoe uitdrukkelijk niet verplicht. Zij hebben een eigen keuze. Het gezondheidscentrum van Vitea Mariahoeve fungeert daarbij als uitdeelpost. Dergelijke ‘uitdeelposten’ bestaan sinds jaar en dag in allerlei soorten en maten. In deze opzet kan de ‘routinematige’ verstrekking van herhaalreceptuur door een kostbaar apotheeksysteem tot het verleden gaan behoren. Voor huisartsen ontstaat zo de mogelijkheid om verder te standaardiseren en te optimaliseren. Dat zal kunnen leiden tot het veilig en doelmatig voorschrijven van medicijnen en het voorkomen van ‘spilling’.

Over DCA
DCA, gevestigd in Delfzijl, is een initiatief van Health Services Nederland voor de centrale verwerking van herhaalrecepten. Deze herhaalrecepten zijn via DCA binnen een dag overal in Nederland beschikbaar. Het afleveradres kan de huisartspraktijk of het gezondheidscentrum zijn, maar De Centrale Apotheek kan medicijnen ook, in overleg met de huisarts, bij de patiënt thuis bezorgen. DCA zet regionale apotheken op, zoals nu al in Arnhem en Amsterdam bestaan, waar apothekers zich volledig inzetten als farmaceutisch expert voor specifieke (medisch)farmaceutische problematiek betreffende de eerste en tweede uitgifte van een geneesmiddel, polyfarmacie en specifieke thuiszorg. Health Services Nederland richt zich op het initiëren en realiseren van innovatieve projecten in de gezondheidszorg. Onder de vlag van Health Services Nederland vallen, naast DCA, ook de medisch-farmaceutische groothandel Health Services & Logistics en HuisartsCentraal.

One thought on “KNMP en Haagse apothekers verliezen kort geding

 1. A Jansen

  Uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl. Persbericht is wat kort door de bocht en verzwijgt gratis advies van de Kort Geding Rechter aan de KNMP en andere partijen; “handhaaf de Geneesmiddelenwet en al uw problemen zijn opgelost”.

  Doorleveringen Eigen Bereidingen zijn niet toegestaan volgens de Rechter.

  “Patient die zijn recept inlevert moet de gevraagde geneesmiddelen krijgen van zijn apotheker zonder tussenkomst van een andere apotheker.”

  Central Filling mag niet van de Rechter.

  Bijkomend:
  Recepten dienen dezelfde dag, voor 24 uur, te worden nagezien.
  Behandelend Apotheker neemt contact op met de arts indien noodzakelijk.

  Twee eerste punten zijn de Kort Geding Rechter niet voorgelegd dus kan hij er niet over oordelen. Deze rechter smeekt de KNMP een rechtszaak te starten met de Geneesmiddelenwet als onderwerp.

  Bij handhaving volgt automatisch een WMG tarief die de kosten van handhaving teweeg brengt; inrichting apotheken, personeelsbestand, certificering, borging, materialen etc.etc.etc.

  En wat te denken van het opeisen van de vorming van een herstructureringsfonds in het geval de Overheid daadwerkelijk een systeemwijziging wil doorvoeren in de farmaceutische zorg. De Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn nog immer van kracht op de Nederlandse Overheid. Je moet ze wel als getroffen partij willen en durven opeisen. De eindverantwoordelijke partij in het geval van de openbare apotheken is en blijft de KNMP.

  Jammer dat de KNMP blijkbaar de begroting van VWS belangrijker vindt dan de farmaceutische zorg in nederland. Geld genoeg in Nederland. De JSF kan zo worden geschrapt. Vasthouden aan verouderde budgettering van de onderlinge Ministeries is niet meer van deze tijd. Engeland en Denemarken schrappen 100-den JSF’s om geld vrij te maken voor zorg e.d. Laat Nederland die voorbeelden volgen.

  De KNMP kan dat afdwingen. De Italianen, Belgen, Fransen en Duitsers gingen haar voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *