KNMP: constructieve afronding Verantwoord Wisselen wenselijk

By | 11/02/2020

De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. Momenteel is er voor dit traject nog geen breed gedragen bestuurlijk akkoord. Daarover heeft minister Bruins (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd.

Medische noodzaak

De betrokken partijen hebben niet op alle onderdelen overeenstemming kunnen bereiken. Minister Bruins zal deze onderdelen op een andere wijze regelen. De bewindsman wil waarborgen regelen voor de prudente omgang met ‘medische noodzaak’.

De KNMP is het met minister Bruins eens dat medische noodzaak als voorwaarde voor goede zorg op de juiste manier moet worden gebruikt. Daarom ziet de KNMP met belangstelling uit naar de uitwerking hiervan. Met name naar de verantwoording en monitoring van ‘medische noodzaak’ die de minister heeft aangekondigd.

De KNMP vindt het belangrijk dat indien een geneesmiddel als medische noodzakelijk wordt gekenmerkt, dit geneesmiddel zonder financiële gevolgen voor de zorgverleners en patiënten wordt verstrekt.

Voor de KNMP blijven ook in deze nieuwe fase van dit traject de uitgangspunten het bevorderen en bewaken van de medicatieveiligheid voor de patiënt. Dit is de professionele verantwoordelijkheid van apothekers. De inspanningen van de KNMP blijven er op gericht om te komen tot een zorgvuldige afronding van dit traject.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *