KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar

By | 26/07/2021

De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening in de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd. KNMP-leden en wetenschappelijke zorgkoepels kunnen tot 6 september 2021 hun commentaar geven.

Farmaceutische zorg: Astma

De conceptrichtlijn beschrijft de farmaceutische zorg van de openbaar apotheker voor patiënten met astma als onderdeel van eerstelijns ketenzorg. Het betreft een nieuwe richtlijn voor de beroepsgroep die naar verwachting in het najaar wordt geautoriseerd.

De eerste refereerperiode van de KNMP-conceptrichtlijn Astma vond plaats in november 2018. Door een grote wijziging in de GINA guidelines is vervolgens, in afstemming met de Longalliantie en andere beroepsverenigingen, besloten om de vigerende richtlijnen in Nederland te actualiseren. Zo wordt monotherapie met een kortwerkende luchtwegverwijder niet langer meer geadviseerd bij de algemene behandeling van astma, het indicatiegebied hiervoor is beperkt. Daarnaast heeft de combinatie-inhalator inhalatiecorticosteroïd-formoterol, als ook tiotropium, een prominentere plek in de eerstelijns astmazorg.

In de KNMP-conceptrichtlijn Astma komen onder andere de consultvoering (conform de nieuwe KNMP-richtlijn), de medicatiebewaking en de monitoring van de farmacotherapeutische problemen (FTP’s) aan de orde als extra onderdelen van de farmaceutische zorg bij astma.

Patiëntenperspectief

De KNMP werkt voor het patiëntenperspectief in de conceptrichtlijn nauw samen met het Longfonds en de Vereniging Nederland-Davos (VND). Aan de hand van een patiëntenperspectiefonderzoek zijn aanbevelingen voor deze richtlijn ontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een addendum bij de richtlijn.

Implementatie

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid vonden er twee praktijktoetsen plaats tijdens de richtlijnontwikkeling. De eerste werd in 2018 uitgevoerd in 21 apotheken. De tweede praktijktoets werd in 2020 voorgelegd aan KNMP-leden middels een vijftal workshops. De opgehaalde implementatiebevorderende en -belemmerende factoren zijn beknopt opgenomen in een addendum bij de richtlijn.

Refereerperiode tot 6 september

Commentaar op de conceptrichtlijn van KNMP-leden wordt op prijs gesteld: is de beschreven farmaceutische zorg herkenbaar en haalbaar, of zijn er knelpunten in de implementatie? Feedback geven kan eenvoudig via het commentaarformulier tot 6 september. Mail het formulier naar richtlijnen@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *