KNMP bij Kamerdebat eerstelijnszorg: “Samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten”

By | 16/05/2024

Apothekers kunnen vanuit een ‘hecht wijkverband’ samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten. Daarbij is het van belang dat de beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. De KNMP ziet op dat vlak wel uitdagingen. Dat schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins in een brief aan Tweede Kamerleden richting een debat over de eerstelijnszorg op 22 mei 2024.

Visie eerstelijnszorg 2030

Met de visie eerstelijnszorg 2030 nemen apothekers en andere betrokken partijen samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit van de eerstelijnszorg te waarborgen. De KNMP acht het cruciaal dat op de gekozen vorm van samenwerking wordt aangesloten met passende bekostiging en contractering van het eerstelijnssamenwerkingsverband. Zo pleit de KNMP onder meer voor een patiëntgebonden bekostiging, gericht op de vergoeding van zorgprestaties van het apotheekteam. Hierdoor kunnen apothekers een nog meer op maat gesneden patiëntenzorg aanbieden. 

De visie eerstelijnszorg 2030 kent ook raakvlakken met de arbeidsmarkt en regeldruk.

“Het helpt als het beroep van apotheker(assistent) niet alleen zorginhoudelijk aantrekkelijk is, maar ook financieel, bijvoorbeeld met de overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA),” schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins. “In de zorgcontractering tussen apotheken en zorgverzekeraars worden deze OVA-gelden echter niet transparant en herkenbaar doorgegeven. Dat vraagt om verandering.”

Verder wijst de KNMP in haar brief aan de Tweede Kamer op de tekortenproblematiek. Het is van belang om de beschikbaarheid van geneesmiddelen sterk te verbeteren om ook in 2030 goede farmaceutische patiëntenzorg te kunnen leveren. De tijd, die apothekers en artsen aan het oplossen van tekorten besteden, kunnen ze namelijk niet besteden aan de implementatie van de visie eerstelijnszorg 2030. De KNMP vraagt de Kamer daarom om werkbare oplossingen te creëren voor apothekers bij de omgang met tekorten.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *