KNMP biedt inzicht in contracteerproces 2023

By | 21/04/2023

De KNMP biedt middels een evaluatie inzicht in het contracteerproces. Dat doet de KNMP op basis van een enquête, gehouden onder alle zes de zorgmakelaars voor de openbare farmacie in Nederland.

Uit de enquête blijkt onder meer dat de onderhandelingen aanzienlijk moeizamer verliepen dan voorgaande jaren. Dit is met name te verklaren door de aanpassing van de GDV-bekostiging, de uitstroom van vitamine D uit het basispakket en de plotseling hoge inflatie.

Reinier Bax

KNMP-bestuurder Reinier Bax: “We zien dat er sectorbrede knelpunten zijn. Zolang er geen overeenstemming is tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars bij de start of aan het begin van het overstapseizoen kunnen verzekerden geen goede keuze maken. Het is daarom van belang dat er overeenstemming wordt bereikt vóór de start van het overstapseizoen.” De KNMP gaat in gesprek met partijen over verdere verbeteringen rondom het contracteerproces. 

Branchegerichte ondersteuning

De enquête maakt onderdeel uit van de branchegerichte ondersteuning door de KNMP. In dat kader monitort de KNMP of de contracten tussen zorgverzekeraars en apotheken voldoende ruimte bieden om de farmaceutische patiëntenzorg conform de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg uit te voeren. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *