KNMP benadrukt belang eerste uitgifte gesprek

By | 15/08/2014

Het ‘eerste uitgiftegesprek’ bij de start van de medicatie is van cruciaal belang voor goed medicijngebruik. De KNMP is dan ook geschrokken van het Consumentenbond dat aangeeft dat onderzochte apotheken niet zouden voldoen aan het volledig voeren van het eerste uitgiftegesprek.

De KNMP heeft de apothekers opgeroepen om service en kwaliteit hoog in het vaandel te houden. De KNMP blijft investeren in de voorlichting van haar achterban en heeft apothekers nogmaals geattendeert op de beschikbare informatiematerialen.

De Consumentenbond meldt dat een deel van de bij het onderzoek betrokken apotheken onvoldoende toetst of de patiënt alle uitleg over het nieuwe geneesmiddel heeft begrepen of nog vragen heeft. Dat is een belangrijk onderdeel van de eerste uitgifte. Dit laatste geldt ook voor het nagaan wat de patiënt al over het geneesmiddel weet en het uitleggen door de apotheekmedewerker van werking en bijwerkingen. Gelukkig scoren de onderzochte apotheken vooral op dit laatste punt fors hoger.

KNMP woordvoerder Corien Boelstra: “We trekken ons de kritiek van de Consumentenbond beslist aan. We zien het als een aansporing voor het al eerder ingezette KNMP-beleid dat erop gericht is de zorgrelatie tussen apotheker en patient te verstevigen. In het gesprek tussen patiënt en apotheker ziet de KNMP volop mogelijkheden om te werken aan versterkt vertrouwen, waarbij patiënten hun apotheker uiteraard mogen aanspreken op zijn deskundigheid.”

De KNMP is echter ook bezorgd over de zeer hoge werkdruk in de apotheek. Het werk in de apotheek neemt toe en moet met steeds minder mensen worden gedaan. De relatie met patiënten staat bovendien onder druk, omdat zij apothekers veelal verantwoordelijk houden voor de ingewikkelde vergoedingssystematiek en de weinigtransparante wijze waarop de prijzen van medicijnen tot stand komen. Dat leidt tot onrust aan de balie van de apotheek en ondermijnt de rol van de apotheker als zorgverlener. Corien Boelstra: “Toch blijven we apothekers aansporen om service en kwaliteit van de farmaceutische zorg hoog in het vaandel te houden.”

Meer informatie
Apotheek.nl over eerste uitgifte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *