KNMP: apothekers actief betrekken bij uitwerking Integraal Zorgakkoord

By | 31/08/2022

De KNMP wil een actieve rol krijgen bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat stelt Reinier Bax, KNMP-bestuurder, in een eerste reactie op het conceptakkoord.

“Het IZA en de werkagenda in zijn huidige staat schiet tekort waar de eerstelijnszorg integraal benaderd kan worden.” Daaraan voegt Bax toe: “Goede patiëntenzorg steunt voor een belangrijk deel op farmaceutische zorg.” De KNMP constateert helaas dat apothekers nog ontbreken als direct betrokken verantwoordelijke partijen bij de uitwerking van het IZA. “Een gemiste kans: de KNMP wil een actieve rol krijgen.”

Reactie KNMP

De reactie van de KNMP richting het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opgenomen in het IZA-dossier op KNMP.nl. In dat dossier wordt voorts de rol toegelicht van de apothekersorganisatie bij de totstandkoming van het IZA. In tegenstelling tot eerdere hoofdlijnenakkoorden in de zorg is de KNMP ditmaal in een zogeheten buitenring betrokken geweest bij de totstandkoming van het IZA.

Input KNMP

De KNMP is gevraagd om input te leveren op de teksten van twee thema’s van het IZA, namelijk het versterken van de basiszorg en gegevensuitwisseling. Bestuursleden en bureaumedewerkers van de KNMP hebben ook deelgenomen aan verschillende (wekelijkse) sessies en hebben hierin de standpunten van de KNMP benadrukt.

IZA-dossier

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *