KNMG wil meer nadruk op regionaal EPD

De KNMG is een groot voorstander van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Dit kan zeker de kwaliteit, veiligheid en efficiency van de zorg bevorderen. Maar draagvlak onder artsen en patiënten hiervoor is wel essentieel. Dat draagvlak is er momenteel nauwelijks voor het landelijk systeem van de overheid.

Draagvlak krijg je bij de bevolking als de systemen veilig zijn (gegevens voldoende beschermd, privacy gewaarborgd, voldoende inspraak van patiënten) en bij artsen als de systemen veilig zijn èn als de voordelen in het dagelijks werk blijken. Dat laatste is het geval bij de zeer breed gebruikte regionale en lokale systemen, waarin momenteel de gegevens van zo’n 8 miljoen patiënten elektronisch worden uitgewisseld. Dagelijks ervaren vele artsen de voordelen hiervan. Dat geldt niet voor het landelijke systeem. Dit wordt van bovenaf opgelegd en het roept nog veel vragen op, onder andere over de privacy en de betrouwbaarheid van het landelijke systeem. Dat veel artsen hier ook twijfel over hebben, blijkt uit een onderzoek dat Medisch Contact deze week publiceert. De KNMG heeft deze bezwaren bij de Tweede Kamer en eind april jl bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt.

Om draagvlak te creëren, heeft de KNMG voorgesteld dat het ministerie van VWS samen met de veldpartijen de regie gaat voeren over de ontwikkeling en invoering van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. De KNMG wil de huidige regionale systemen upgraden, zodat ze aan alle vereisten van veiligheid voldoen en als basis kunnen dienen voor landelijke gegevensuitwisseling. De KNMG heeft VWS uitgenodigd om in een businesscase de twee opties (bottom-up ontwikkeling vanuit regionale systemen versus top-down ontwikkeling via het Landelijk Schakelpunt) te vergelijken. VWS reageert hier vooralsnog terughoudend op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *