KNMG pleit voor meer transparantie

Reactie op uitspraken Minister Klink over meer openbaarheid relaties.
De KNMG onderzoekt in overleg met de veldpartijen de mogelijkheden voor meer transparantie over de relaties tussen artsen en de farmaceutische industrie.

Minister Klink wil meer openbaarheid over de betalingen aan artsen door de farmaceutische industrie. Farmaceutische bedrijven moeten volgens hem alle betalingen aan artsen en wetenschappers openbaar maken, meldt de minister in een interview met Trouw.

Het is noodzakelijk dat in het proces van geneesmiddelenontwikkeling tot en met de reguliere toepassing in de dagelijkse praktijk goede samenwerking is tussen artsen en farmaceutische industrie. Alle veldpartijen zijn het er over eens dat er ook transparantie moet zijn over deze samenwerking.

Transparantie
Als de relatie tussen de artsen en de industrie een financieel karaker heeft, zonder dat dit transparant en in verhouding met de prestaties is, kan hiermee het vertrouwen van (potentiële) zorgconsumenten in artsen worden geschaad. De Minister wil met een lijst meer transparantie over de samenwerking tot stand brengen. Deze lijst bevat de betalingen aan artsen door de industrie.

Het publiceren van een lijst met alle betalingen aan artsen zorgt enerzijds voor meer transparantie, maar het melden van bedragen kan ook een vertekend beeld geven over de samenwerking. De zorgconsument kan immers niet beoordelen of de vergoeding in verhouding staat met de geleverde prestaties door de arts. Deze vorm van transparantie kan het vertrouwen tussen de arts en de patiënt eveneens schaden. Dat vindt de KNMG onwenselijk. Daarom heeft de KNMG de opvatting dat eerst in overleg met veldpartijen moet worden besproken hoe zo’n lijst er uit zou kunnen zien en dus aan welke voorwaarden deze zou moeten voldoen.

Zelfregulering
Sinds de invoering van het Reclamebesluit Geneesmiddelen zijn diverse partijen bezig regels op te stellen over wat toelaatbaar is in de relatie met de farmaceutische industrie.
Dit gebeurt door middel van zelfregulering.

Deze partijen participeren in de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR). Het ministerie van VWS schept de voorwaarden en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt actief toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarnaast kan de Inspectie bestuurlijke boetes uitdelen bij overtreding van de regels. De invoering van een nieuwe wet, zoals de Sunshine Act uit de Verenigde Staten, is slechts één optie. Daarnaast zijn er mogelijkheden die beter aansluiten bij de Nederlandse situatie, waarbij de zelfregulering het uitgangspunt vormt.

Overleg met veldpartijen
Op 1 mei 2009 stuurde de Minister zijn standpunt op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) aan de Tweede Kamer. Dit advies gaat over de farmaceutische industrie en het geneesmiddelengebruik. De Minister geeft aan dat hij eerst met betrokken partijen wil overleggen in hoeverre transparantie over de banden tussen de farmaceutische industrie en artsen via zelfregulering tot stand kan komen, voordat hij wetgeving op dit terrein overweegt.

De KNMG treedt graag in overleg met de Minister en andere partijen over de verschillende mogelijkheden om meer transparantie te creëren. De huidige normen en initiatieven bieden een solide basis voor nieuwe afspraken. Men dient dit eerst goed te onderzoeken, voordat er weer een nieuwe wet komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *