Klink onderzoekt verkoop vaccins

Minister Klink verwacht ongeveer 10 miljoen doses vaccin nodig te hebben voor de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A H1N1 (Mexicaanse griep). Hij onderzoekt daarom de mogelijkheden voor de verkoop van eerder aangeschafte vaccins aan het buitenland.

Ook heeft het kabinet besloten vaccins ter beschikking te stellen aan militairen die uitgezonden zijn op ‘ernstmissies, zoals in Afghanistan. Dat staat in een brief die minister Klink vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederland krijgt de komende maanden de beschikking over 34 miljoen doses vaccin. De Gezondheidsraad (GR) en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) hebben geadviseerd over de inzet van deze vaccins. Op basis daarvan is besloten dat vaccinatie aan de volgende groepen moet worden aangeboden:

– de risicogroepen die nu al in aanmerking komen voor vaccinatie tegen de seizoensgriep (d.w.z. medische risicogroepen en gezonde mensen van 60 jaar en ouder);
– zwangere vrouwen die langer dan 3 maanden zwanger zijn;
– gezondheidspersoneel dat in direct contact staat met patiënten uit de eerder gedefinieerde risicogroepen om te voorkomen dat personen uit deze groepen besmet worden;
– gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep om te voorkomen dat deze mensen besmet worden.

Vaccinatie van deze groepen start in de tweede week van november en is voor het einde van dit jaar afgerond.

Omdat de GR en het CIb “verwachten dat, als de situatie rond de pandemie in essentie niet verandert, er op medische gronden geen aanbevelingen tot vaccinatie van extra groepen nodig zullen zijn”, heeft het k abinet besloten ‘een traject in te gaan waarin verkend zal worden wat de mogelijkheden zijn voor de verkoop van vaccins aan het buitenland waar geen vaccins beschikbaar zijn voor de (bescherming van) risicogroepen’, aldus de kamerbrief. De minister laat de GR en het CIB onder meer onderzoeken of er alsnog medische doelgroepen voor vaccinatie moeten worden aangewezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *