Karig eindbod Apothekers-cao te bittere pil voor FNV-leden

By | 10/01/2022

Niet goed genoeg. Dat is de duidelijke conclusie die de FNV-leden binnen de apothekerssector trokken bij het stemmen over het eindbod voor de cao Apotheken. Een meerderheid heeft het eindbod afgewezen waarmee zij een helder signaal afgeven. Nu ligt de bal bij de werkgever om eindelijk met op zijn minst een marktconforme loonsverhoging te komen.

Loonbod krijgt handen niet op elkaar

Een loonbod van 55 euro bruto per maand vanaf 1 mei 2022 en een tweede verhoging van 50 euro bruto per maand per 1 januari 2023 krijgt de handen van de FNV-leden niet op elkaar. Ook het uitblijven van concrete afspraken over vervroegd uitdiensttreden, het uitblijven van een generatieregeling en het feit dat er geen compensatie is voor werknemers die vanwege een nieuwe regeling voor vakantiedagen minder vrije dagen krijgen, zet kwaad bloed.

Blind voor realiteit

FNV-bestuurder Mitchell Hoogenhout: “Werkgevers in de openbare Apotheken lijken blind voor de realiteit van het dagelijks leven, zo blijkt uit hun opstelling tijdens de cao-onderhandelingen. Terwijl de prijzen hard blijven stijgen, moeten apotheekmedewerkers het volgens hen met een paar tientjes extra doen. Dit is het zoveelste jaar op rij dat de apotheekmedewerkers het nakijken hebben als het om een marktconforme loonsverhoging gaat.”

25.000 medewerkers openbare apotheken

Zes onderhandelingsrondes zijn er geweest waarin telkens duidelijker werd dat de werkgevers niet van plan waren om meer water bij de wijn te doen als het om het loon van de ongeveer 25.000 medewerkers van de openbare apotheken gaat. Op 21 december 2021 werd er een eindbod neergelegd waarover de achterban van de bonden een oordeel konden vellen. De afwijzing van de FNV-leden komt nu terug bij de werkgevers.

Mitchell Hoogenhout: “Hopelijk dat de werkgevers hun medewerkers serieus nemen en begrijpen dat er nu toch echt betere afspraken gemaakt moeten worden in een sector waar de werkdruk enorm hoog is en de krapte op de arbeidsmarkt enorm is.”

Author: FNV

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste Nederlandse vakbond. De FNV bestaat uit een grote centrale bond, aangevuld met een aantal kleinere sectorale bonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *