Kans op koorts na vaccinatie met Pandemrix

De EMEA, het Europese Geneesmiddelenagentschap, waarin het CBG is vertegenwoordigd, heeft een bericht gepubliceerd dat kinderen een iets verhoogde kans op koorts hebben na de tweede vaccinatie met Pandemrix*.

Tegelijkertijd maakt de EMEA bekend dat uit nieuw klinisch onderzoek bij deze kinderen tussen zes maanden en drie jaar blijkt dat na een eerste dosis van Pandemrix de immuunrespons duidelijk aanwezig is, maar een tweede dosis deze immuunrespons verder verhoogt.

Er wordt geadviseerd dat ouders en verzorgers regelmatig de lichaamtemperatuur van het gevaccineerde kind controleren. Zo nodig kan een koortswerend geneesmiddel (bijvoorbeeld paracetamol) worden gegeven. De samenvatting van de productinformatie (SPC) en de patiëntenbijsluiter zijn aangepast om artsen te attenderen op deze nieuwe informatie.

Voorts is het advies aan artsen door te gaan met het vaccineren conform de richtlijnen en aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten in de verschillende lidstaten.

Meer informatie:

* Pandemrix wordt gebruikt bij de vaccinatie die via de GGD (en niet via de huisarts) verloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *