Kankermedicijn Carvykti niet in basispakket door onvoldoende prijsonderbouwing fabrikant

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het medicijn cilta-cel (Carvykti®) niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het medicijn kan het leven verlengen van mensen met de kwaadaardige beenmergziekte multipel myeloom. Maar de aangeleverde financiële analyse van de fabrikant is van onvoldoende kwaliteit. Hierdoor kan het Zorginstituut niet beoordelen wat een redelijke prijs voor het medicijn zou zijn. Het Zorginstituut betreurt dat het genoodzaakt is een negatief advies uit te brengen en roept de fabrikant van Carvykti op om alsnog betrouwbare gegevens aan te leveren. 

Effectief, maar duur medicijn

Het nieuwe medicijn Carvykti (ciltacabtagene autoleucel) is een effectieve behandeling voor volwassen patiënten met de kwaadaardige beenmergziekte multipel myeloom, dat ook wel de ziekte van Kahler wordt genoemd. Het gaat om patiënten bij wie 3 eerdere behandelingen de ziekte niet (voldoende) hebben afgeremd. Door een behandeling met Carvykti leven deze patiënten langer dan met een andere behandeling. Het Zorginstituut schat in dat in Nederland 140 mensen per jaar voor behandeling met Carvykti in aanmerking komen. De fabrikant vraagt een prijs van € 420.000 per patiënt. Bij vergoeding van het middel uit het basispakket van de zorgverzekering zouden de totale kosten oplopen tot meer dan € 37 miljoen per jaar.

Onduidelijk of Carvykti de hoge prijs waard is

Het Zorginstituut kan niet beoordelen of Carvykti de hoge prijs waard is. Dat komt omdat de financiële analyse van de fabrikant onvoldoende inzicht geeft of de prijs in verhouding is tot wat Carvykti oplevert voor de patiënt en niet goed onderbouwd is. Betrouwbare gegevens zijn noodzakelijk om te berekenen wat een redelijke prijs zou zijn en te adviseren of er eventueel prijsonderhandelingen met de fabrikant nodig zijn. Als zorg uit het basispakket vergoed wordt voor een te hoge prijs, gaat dat ten koste van andere goede zorg. Het Zorginstituut kan in dit geval de minister dus niet anders adviseren dan Carvykti niet te vergoeden uit het basispakket.

Oproep aan fabrikant

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, betreurt dat Carvykti nog niet beschikbaar komt voor patiënten met multipel myeloom: “Medicijnen die goed werken bij ernstige ziektes, wil je opnemen in het basispakket. Maar dat kan alleen tegen een redelijke prijs. Niet alleen om de zorg toegankelijk te houden voor mensen met multipel myeloom, maar ook voor alle andere patiënten die recht hebben op passende zorg. Ik kan me heel goed voorstellen dat het resultaat van onze beoordeling teleurstellend is voor patiënten en behandelaren. Daarom roepen wij de fabrikant op om de financiële analyse aan te passen en beter te onderbouwen.”

Maatschappelijk onverantwoord

Het is maatschappelijk onverantwoord om zonder meer de hoge vraagprijs voor een medicijn te betalen. Dure geneesmiddelen zoals Carvykti nemen een steeds grotere hap uit het zorgbudget dat wij met elkaar opbrengen. Dat blijkt onder andere uit de Monitor medisch-specialistische Zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit: de uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard dat andere medisch-specialistische zorg al wordt verdrongen. En strategisch adviesbureau SiRM heeft deze zomer berekend dat deze kostenstijging niet afvlakt maar doorzet: tot 2026 een groei van 7% per jaar. Ofwel: over 4 jaar al een extra € 1 miljard bovenop wat we nu al als samenleving betalen.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

Publicaties

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *