Kamer akkoord met budgetkorting geneesmiddelen

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een korting van € 50 miljoen op het geneesmiddelenbudget van ziekenhuizen.

Tijdens een debat met minister Schippers had Henk van Gerven (SP) nog voorgesteld om de korting ongedaan te maken. In een motie wees hij erop dat veldpartijen, waaronder de NVZ, duidelijk hebben gemaakt dat een dergelijke besparing onrealistisch en onhaalbaar is. Bovendien zou de professionele autonomie van medisch specialisten door de maatregel worden aangetast. Esmé Wiegman van de ChristenUnie had een motie over hetzelfde onderwerp ingediend. Hierin werd de regering opgeroepen om met het veld bindende afspraken te maken over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en over de daarmee te behalen besparing. Ook bepleitte de motie uitstel van de overheveling van de TNF-alfaremmers naar het ziekenhuisbudget, zodat het veld zich beter zou kunnen voorbereiden. >>> Lees verder (Artikel)