Kabinet wil met zorgkoepels integraal zorgakkoord afsluiten

By | 17/05/2022

Het kabinet wil samen met zorgkoepels een integraal zorgakkoord afsluiten. Om de eerste contouren van het akkoord te bespreken, is in april een aantal sessies georganiseerd. Dat meldt minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer. Ook de KNMP is aangesloten bij deze onderhandelingen over vastgestelde thema’s. Dat zijn thema’s zoals het versterken van de basiszorg, regionale samenwerking en gegevensuitwisseling. Het streven is om deze zomer tot afspraken te komen.

Voorstel integraal zorgakkoord

Het voorstel voor een integraal zorgakkoord komt voort uit het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie begin 2022 sloten. Minister Kuipers ziet grote uitdagingen voor de zorg, waaronder “een toenemende zorgvraag, de financiële middelen en zorgpersoneel die schaars zijn, en de kwaliteit van zorg op onderdelen beter kan’. Met het akkoord wil de minister ‘de lange termijn transitie in de zorg’ versneld in gang zetten. ‘Het akkoord moet bijdragen aan het ombuigen van de totale groei van de zorgkosten’, aldus de bewindspersoon.

Inhoud van het akkoord

De exacte inhoud van het akkoord komt de volgende maanden tot stand. Naast thema’s zoals basiszorg, regionale samenwerking en gegevensuitwisseling, wordt er ook aan tafels afspraken gemaakt over meer samenwerking tussen het sociaal domein, de eerstelijnszorg en de ggz-keten, preventie en leefstijlgeneeskunde en de arbeidsmarkt.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *