Jaarrede KNMP voorzitter Jan Smits

Vandaag houdt de KNMP haar jaarlijkse Congres in de RAI in Amsterdam. Waar in dit congres normaal gesproken de inhoud van de farmaceutische zorg centraal staat, wordt deze dit jaar overschaduwd door de zorgwekkende financiële situatie van apotheken.

Het congres werd geopend met de traditionele jaarrede van de voorzitter van de KNMP, Jan Smits.
Jan Smits: “Het huidige zorgbeleid is kostengedreven, waardoor patiënten in een confectiepak worden gedwongen. Wij streven naar een zorgbeleid dat inhoudgedreven is, dat wordt gemaakt door mensen vanuit de praktijk in plaats van achter een bureau en waarbij maatwerk wordt geleverd.”

Overleven
Apothekers beseffen dat zij zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden om te kunnen overleven. Want het is overleven waar apothekers op dit moment mee bezig zijn. De KNMP werkt hard aan de verbetering van medicatieveiligheid, samenwerking tussen de 1e en 2e lijn, optimalisatie van medicatie, preventie en doelmatigheid. Er zijn projecten gestart met innovatieve vormen van farmaceutische zorg en samenwerking met andere partijen in de zorgketen, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie, het thema van het congres.

Kritieke randvoorwaarden
De huidige ontwikkelingen vormen echter een grote bedreiging voor deze inspanningen. Er is geen gelijk speelveld, er is geen sprake van echte marktwerking en door de invoering van functionele bekostiging voor chronische aandoeningen creëert de overheid conflicten in de zorgketen. De KNMP heeft daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin gevraagd wordt om een aantal kritieke randvoorwaarden in te vullen, zodat de inhoud weer centraal kan komen te staan:

– Geen gedwongen substitutie door invoering van functionele aanspraak voor geneesmiddelen;
– Geen ontkoppeling van zorg en distributie;
– Transparante prijzen, dus geen geheime kortingen voor zorgverzekeraars;
– Voorlopig slechts 1x per jaar nieuwe ronde preferentiebeleid ;
– Een bestendig alternatief voor het preferentiebeleid;
– Verzekeraars kopen in op kwaliteit en niet alleen op prijs;
– Zonder vertrouwen tussen contractpartijen, geen invoering van vrije tarieven;
– De receptregelvergoeding omhoog, zodat apotheken niet meer verliesgevend hoeven werken;

Acties 8 oktober
Jan Smits heeft alle leden van de KNMP opgeroepen om op 8 oktober actie te voeren in Den Haag. De uitkleding van de farmaceutische zorg moet absoluut worden voorkomen en is van essentieel belang voor de toekomstige ontwikkeling van de beroepsgroep en de farmacie in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *