Jaarlijkse verpleegkundeprijzen uitgereiktLeesvoor MailPrintterug

Weglopers op de eerste hulp
Kosten per gewonnen levensjaar voor cardiochirurgische patiënten

In de Stadsschouwburg van Amsterdam zijn op donderdag 19 mei de jaarlijkse verpleegkundeprijzen. – De Anna Reynvaan Prijzen – uitgereikt. Koen van den Heede en Christien van der Linden ontvingen in de Amsterdamse Stadsschouwburg een sculptuur en een bedrag van € 5000,- uit handen van Wouter Bos, voormalig vice-premier en nu bij KPMG verantwoordelijk voor de publieke sector, met name de gezondheidszorg.

Christien van der Linden, verpleegkundige op de Spoedeisende Eerste Hulp en klinisch epidemioloog in het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag, won de Anna Reynvaan Praktijkprijs met haar project ‘Nazorg weglopers op de Spoedeisende-Hulpafdeling’. Van der Linden verbaasde zich over het aantal mensen dat de Spoedeisende Hulp al verlaat vóórdat nader onderzoek of een behandeling is gestart. Door de weglopers na te bellen, kwam ze erachter dat die vaak onvermoede, maar legitieme redenen hadden om niet te blijven wachten. Veelal ging het om patiënten die de SEH-hulp wel degelijk nodig hadden.

Van der Lindens nabel-onderzoek had een tweeledig effect. Veel van de voortijdig vetrokken patiënten konden alsnog worden geholpen. Daarnaast boden de ervaringen en suggesties van de nagebelde patiënten aanknopingspunten om de kwaliteit van de zorg op de SEH te verbeteren.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs ging naar Koen van den Heede van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU in Leuven. Van Heedes onderzoek richtte zich op de kosten van het vergroten van het aantal verpleegkundigen per cardiochirurgische patiënt in relatie tot het voorkómen van mortaliteit. Eerder onderzoek had gesuggereerd dat een toename van het aantal verpleegkundigen de kans op mortaliteit aanmerkelijk verkleint. Van Heede en de zijnen berekenden dat een investering aan extra verpleegkundig personeel van ongeveer 26.000 euro is vereist om één overlijden te verhinderen, anders gezegd: een geschat bedrag van ongeveer 2600 euro per gewonnen levensjaar.

De Anna Reynvaan Prijzen, ingesteld door het AMC, omvatten elk een bedrag van 5000 euro en een sculptuur. De Praktijkprijs is mede mogelijk gemaakt door de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V& VN), en gaat naar het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De Wetenschapsprijs, mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, is bestemd voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige.