‘Jaarlijkse medicatie-APK niet voor iedereen noodzakelijk’

By | 06/12/2021

Een jaarlijkse controle bij alle patiënten die langdurig medicijnen gebruiken is niet voor iedereen noodzakelijk. Passende zorg en maatwerk zijn van groot belang om patiënten de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) in antwoorden op Kamervragen van de leden Van den Berg (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan). Hij verwijst daarbij naar de KNMP en NHG die aangeven dat de meeste winst te behalen is door het doen van tussentijdse checks.

“Achter de schermen houden apothekers en artsen de medicamenteuze behandeling van patiënten in de gaten; de medicatiebewaking”, aldus Blokhuis.

In oktober 2021 bracht het consumentenprogramma Radar een verplichte, jaarlijkse medicatiebeoordeling te berde.

Jaarlijkse controle

Apotheker, patiënt en voorschrijver hebben alle drie een verantwoordelijkheid zich uit te spreken wanneer er meer begeleiding nodig is bij het gebruik van geneesmiddelen, aldus staatssecretaris Blokhuis.

Een jaarlijkse controle is volgens hem niet voor iedereen noodzakelijk. Hij wijst  erop dat er al medicatiebewaking, medicatiebeoordelingen, en eerste en tweede uitgifte begeleiding plaatsvindt.

Blokhuis: “Bovendien zou, vanwege de gelimiteerde capaciteit van de zorg, een jaarlijkse APK kunnen leiden tot minder goede begeleiding van patiënten met een sterkere zorgbehoefte en patiënten met een hoger risico op farmacotherapeutische problemen”.

KNMP en NHG

Ook de KNMP en NHG zijn zijn van mening dat het beter is om te investeren in de bestaande medicatie-evaluaties en geen nieuwe instrumenten te ontwikkelen.

Door bestaande medicatie-evaluaties goed te integreren in de zorg en overal te implementeren kunnen problemen en nieuwe zorgvragen ten aanzien van het medicatiegebruik tijdig worden gesignaleerd en opgelost.

Volgens de KNMP en NHG moet hierop de focus liggen, en dus niet op het ontwikkelen van een jaarlijkse medicatie-APK.

Consumentenprogramma Radar

In oktober 2021 zond het consumentenprogramma Radar een reportage uit over de controle op het langdurig gebruik van geneesmiddelen. Een deel van de kijkers gaf in een enquête aan dat er bij het gebruik van geneesmiddelen ‘er nooit een tussentijdse controle heeft plaatsgevonden’.

KNMP-voorzitter Aris Prins gaf in de studio aan dat er middels medicatiebewaking en afstemming met de arts continue controles plaatsvinden, maar deze niet altijd zichtbaar zijn voor de patiënt.

Daarnaast benadrukte Prins dat het belangrijk is dat patiënten met vragen over medicatie zich tot de apotheker of arts wenden. Zo hebben veel apothekers een spreekkamer voor bijvoorbeeld mensen die behoefte hebben aan begeleiding bij geneesmiddelengebruik.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *