Jaarlijks onderzoek patiëntervaringen: invullen vragenlijsten kan tot 14 mei

Apotheken kunnen tot 14 mei 2018 hun patiënten verzoeken een vragenlijst in te vullen voor het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen. Apotheken dienen minimaal zeventig ingevulde vragenlijsten aan te leveren. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte.

Het onderzoek toont hoe patiënten de kwaliteit in uw apotheek waarderen en waar kansen voor verbetering liggen. De KNMP adviseert apothekers om meer dan 70 patiënten de enquête te laten invullen, omdat het meetbureau onvolledige vragenlijsten niet meeneemt in de rapportage.

Wanneer de meting is uitgevoerd door een gecertificeerd meetbureau – ISO 9001 (met toevoeging ‘onderzoek inclusief dataverzameling’) of ISO20252 – wordt de apotheek opgenomen in een landelijke benchmark. Hiermee kunnen apotheken hun beoordeling vergelijken met andere apotheken. Het gaat onder meer om de volgende meetbureaus: Qualizorg, Argo, Triqs en Feeddex. De apotheek is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste certificering van het meetbureau door het opvragen van een kopie van het certificaat. Zorgverzekeraars gebruiken de uitkomsten van de benchmark bij het maken van afspraken met apotheken.

Meer informatie
www.patientervaringsmetingen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *