Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen van start

By | 11/01/2019

Het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is op 1 januari 2019 van start gegaan. Apotheken hebben 45 ingevulde vragenlijsten nodig van patiëntervaringen bij een eerste uitgifte. Dat zijn er 10 meer dan vorig jaar. Daarom is op verzoek van de KNMP de uitvraagperiode verlengd tot 1 augustus 2019, waardoor apothekers 2,5 maand langer de tijd hebben om de vragenlijsten te verzamelen. Apotheken zijn verplicht om in totaal 80 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor de landelijke benchmark die zorgverzekeraars gebruiken.

De vragenlijst is inhoudelijk niet veranderd en is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en apothekers. Patiënten kunnen per vraag specificeren wat er goed en minder goed is aan de geleverde zorg. Dit levert vaak directe verbeterinformatie op voor de apotheek. Verzekeraars gebruiken de uitkomsten van de meting in de afspraken met apotheken. Het is daarom van belang dat apothekers de juiste AGB-code van de apotheek doorgeven aan het meetbureau en dat zij het afgesproken aantal vragenlijsten bereiken.

=> Ga naar de vragenlijst

Landelijke benchmark

Apotheken kunnen alleen meedoen aan de landelijke benchmark als de meting is uitgevoerd door een gecertificeerd meetbureau – ISO 9001 (met toevoeging ‘onderzoek inclusief dataverzameling’) of ISO 20252 – op het moment van meting. Gecertificeerde meetbureaus zijn bijvoorbeeld Qualizorg, Argo, Triqs en Feeddex. De apotheker is zelf verantwoordelijk voor de selectie van een meetbureau en kan dit controleren door het opvragen van een kopie van het certificaat.

Informatievideo in de apotheek

Apothekers kunnen onderstaande video in de apotheek of op hun website gebruiken om uitleg te geven over het patiëntervaringsonderzoek. Er is ook een video beschikbaar met gesproken tekst.

Continue meting

Apothekers kunnen de patiëntervaringen ook over een heel jaar uitvragen. Een continue meting heeft een aantal voordelen:

  • De vragenlijsten kunnen over het jaar worden verspreid, waardoor het gemakkelijker is om het benodigde aantal vragenlijsten te behalen.
  • Patiënten ontvangen automatisch een uitnodiging als er een contactmoment is geweest met de apotheek.
  • De resultaten zijn gedurende het jaar zichtbaar voor de apotheek, waardoor het mogelijk is bij te sturen.

Contact

Bij vragen kunnen apothekers contact opnemen met Inka Nanninga via i.nanninga@knmp.nl of via 070 373 71 23.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *