Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen gestart

By | 09/02/2018

Het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is gestart. Apotheken dienen minimaal 70 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor het onderzoek. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen tot 14 mei 2018.

Vragenlijst

De vragenlijst is dit jaar anders gerangschikt en bevat geen aparte vraag meer over ervaringen bij een tweede uitgifte. De KNMP adviseert apothekers om meer dan 70 patiënten de enquête te laten invullen, omdat het meetbureau onvolledige vragenlijsten niet meeneemt in de rapportage.

Kwaliteit

Het onderzoek toont hoe patiënten de kwaliteit in uw apotheek waarderen en waar kansen voor verbetering liggen. Wanneer de meting is uitgevoerd door een gecertificeerd meetbureau – ISO 9001 (met toevoeging ‘onderzoek inclusief dataverzameling’) of ISO20252 – wordt de apotheek opgenomen in een landelijke benchmark. Hiermee kunnen apotheken hun beoordeling vergelijken met andere apotheken.

Het gaat onder meer om de volgende meetbureaus: Qualizorg, Argo, Triqs en Feeddex. De apotheek is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste certificering van het meetbureau door het opvragen van een kopie van het certificaat. Zorgverzekeraars gebruiken de uitkomsten van de benchmark bij het maken van afspraken met apotheken.

De vragen zijn het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en apothekers.

Contact

Bij vragen kunnen apothekers contact opnemen met Inka Nanninga via inka.nanninga@knmp.nl of via (070) 373 71 23.

Meer informatie
www.patientervaringsmetingen.nl

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *