IVM Praktijkprikkel: Ontslagmedicatie rond het weekend

Op vrijdag worden relatief veel patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Dit levert soms complexe ontslagrecepten op, in die zin dat lang niet alles wat daarop voorgeschreven staat in de openbare apotheek op voorraad is. Goede communicatie, oftewel een ’warme’ overdracht, is dan cruciaal.

Melding

Een patiënt krijgt tijdens een ziekenhuisopname de SGLT2-remmer empagliflozine off-label voorgeschreven vanwege hartfalen. Hij start op donderdag met het medicijn. Vrijdag wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij krijgt voor die dag medicatie en een recept voor de openbare apotheek mee. De apotheek heeft empagliflozine niet op voorraad en bestelt het. De levering vindt plaats op maandag. De patiënt gebruikt het middel daardoor niet tijdens het weekend. Zijn gewicht neemt met 3 kg toe.

Analyse

Het ziekenhuis heeft vooraf geen contact opgenomen om te checken of de openbare apotheek het niet-alledaagse middel op de dag van ontslag kon leveren. Zeker gezien het feit dat het middel off-label wordt gebruikt en het niet voor vergoeding in aanmerking komt [1], was dit zeer wenselijk geweest. Aan de andere kant heeft de openbare apotheek geen contact met de collega-apotheker in het ziekenhuis opgenomen toen de medicatie niet tijdig leverbaar was om een aansluitend gebruik te kunnen waarborgen.

Aanbevelingen

Voor de 2e lijn

  • Neem bij niet-alledaagse middelen telefonisch contact op met de openbare apotheek. Houd rekening met een besteltermijn van minimaal 24 uur doordeweeks en 72 uur rond het weekend en geef voldoende medicatie mee om deze tijd te overbruggen.

Voor de openbaar apotheker

  • Voorkom bij een ontslagrecept dat een patiënt zonder medicatie komt te zitten, neem contact op met de collega-apotheker in het ziekenhuis.

[1] Bijlage 2 bij de Regeling Zorgverzekering

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *