IVM Praktijkprikkel: Antitrombotica en neuraxisblokkade

Een neuraxisblokkade is een ingreep met een hoog risico op bloedingen. Bloedingen kunnen aanleiding geven tot het optreden van complicaties. De ernst van de complicaties hangt mede af van de plaats van de bloeding en van het eventuele gebruik van antitrombotica.

De richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling (NVA, 2014) doet aanbevelingen ten aanzien van het gebruik van antitrombotica voorafgaand aan, tijdens en na een neuraxisblokkade. Desondanks worden er regelmatig incidenten gemeld rond dit onderwerp.

In de periode juni 2015 t/m december 2019 ontving het Portaal voor Patiëntveiligheid, de voorloper van VMI, 204 meldingen die hierop betrekking hadden.

Oorzaak en gevolgen van de incidenten

Negentig procent van de incidenten met antitrombotica bij neuraxisblokkades heeft te maken met voorschrijfbeleid en toediening. Bij de andere tien procent draait het om medicatie-overdracht.

Bij een belangrijk deel van de incidenten is geen rekening gehouden met de tijdsperiode waarbinnen een antitromboticum wordt afgeraden bij neuraxisblokkade. Dat betekent bijvoorbeeld dat een antitromboticum te laat gestopt is voorafgaand aan een neuraxisblokkade, te vroeg gestart is na een neuraxisblokkade of toegediend is tijdens een neuraxisblokkade.

Bij ongeveer een kwart van de incidenten is melding gemaakt van tijdelijke gevolgen voor de patiënt zoals het langer in situ moeten blijven van een epidurale katheter. Dit gaat gepaard met een verhoogd infectiegevaar en een verlengde ziekenhuisopname. Andere gevolgen waren het alsnog onder algehele narcose moeten brengen van de patiënt, uitstel van de geplande ingreep en inadequate pijnstilling.

Aanbevelingen

Voor personen binnen het ziekenhuis met het aandachtsgebied antistolling:

  • Zorg dat de richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling (NVA, 2014) goed geïmplementeerd is in het ziekenhuis.
  • Zorg voor een tijdige medicatieverificatie bij patiënten die een neuraxisblokkade moeten ondergaan, zodat eventueel noodzakelijke aanpassingen in antitromboticagebruik mogelijk zijn.
  • Zorg voor een duidelijke vermelding van de neuraxisblokkade in het patiëntendossier.

Bron

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling. Utrecht: NVA, 2014.

IVM Praktijkprikkel 2021-21

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *