IVM ondertekent tweede Green Deal Duurzame Zorg

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg bevestigt het IVM haar bijdrage aan de (versnelling van de) verduurzaming van de zorgsector. We doen dat door bij te dragen aan het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater, het stimuleren van circulair werken en het bijdragen aan CO2-reductie in de zorg.

Terugdringen van medicijnresten in water

Het IVM geeft voorlichting aan het zorgveld en het publiek over het goed omgaan met medicijnafval. Bijvoorbeeld via leermaterialen en –recent- een pilot rond het inzamelen van ongebruikte medicijnresten. Dat is belangrijk omdat we weten dat ongeveer 1 op 10 medicijngebruikers thuis medicatie weggooit, (deels) via toilet of gootsteen. Jaarlijks komt er 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht via de ontlasting, urine en door het lozen van medicijnafval.

Om de betrokkenheid van het IVM bij de tweede Green Deal nog extra te benadrukken, heeft directeur Ruud Coolen van Brakel een korte vlog opgenomen. 

Onnodig medicijngebruik verminderen?

Ook het terugdringen van verspilling van medicijnen draagt bij aan de aanpak van dit probleem. Het IVM steunt initiatieven op dit terrein en ontwikkelt, verspreidt en implementeert leermaterialen voor zorgverleners. Verder richten we ons op de bevordering van therapietrouw van patiënten. Samen met verschillende partners werken we daaraan.

Daarnaast houdt het IVM zich bezig met demedicalisering, bijvoorbeeld door het mede-ontwikkelen en implementeren van richtlijnen voor de afbouw van medicatie. Dit komt ook aan de orde in het project over terugdringen van het gebruik van opioïden, dat we uitvoeren voor het ministerie van VWS. Ook bieden we onze expertise aan aan organisaties die zich bezig houden met (technologische dan wel e-health-gerelateerde) innovaties om efficiënt medicatiegebruik te stimuleren. Deze inspanningen dragen overigens ook bij aan de CO2-reductie in de zorg. Ten slotte moedigt het IVM hergebruik van medicatie(grondstoffen) aan.

De Green Deal

Ook in de zorg wordt veel energie, voedsel en grondstoffen verbruikt en daarmee draagt ook deze sector bij aan de vervuiling van het milieu. Bij de Green Deal Duurzame Zorg draait het om afspraken gericht op het terugdringen van milieuvervuiling. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen (met 49% in 2030). Maar ook door ervoor te zorgen dat er minder medicijnresten in het water terecht komen. Al meer dan 200 partijen hebben de Green Deal ondertekend.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *