IVM dient klacht in tegen 11 afslankklinieken vanwege reclame voor obesitasmedicijnen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft aangekondigd dat het een klacht heeft ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen 11 afslankklinieken in Nederland. De klacht heeft betrekking op het verboden aanprijzen van receptmedicatie door de afslankklinieken.

Geneesmiddelen tegen obesitas

Het IVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het aanbod van afslankklinieken in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat 11 klinieken reclame maken voor geneesmiddelen tegen obesitas als onderdeel van hun afslankprogramma’s.

Dit is in strijd met de Nederlandse Geneesmiddelenwet en de reclamerichtlijnen, die bepalen dat reclame voor medicijnen die enkel op recept verkrijgbaar zijn, verboden is.

Reclame

Naast dat deze vorm van reclame verboden is, is deze veelal eenzijdig, onvolledig en deels misleidend. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van testimonials van ’tevreden patiënten’, bijvoorbeeld op Instagrampagina’s van de klinieken.

Ook ontbreekt informatie over de duur van de behandeling (levenslang), de onduidelijkheid over de langetermijneffecten en het effect van stoppen met de middelen (binnen een jaar is dan 65% van de verloren kilo’s weer terug).

Overigens zijn de kosten voor deze medicijnen gigantisch en worden ze maar voor een kleine doelgroep vergoed. Voor één van de middelen geldt bovendien dat deze niet is geregistreerd als obesitasmedicijn, en het aanprijzen van off-labelgebruik van receptgeneesmiddelen is al helemaal uit den boze.

Potentieel gevaarlijk

Het IVM is van mening dat het aanprijzen van receptmedicatie door afslankklinieken potentieel gevaarlijk is voor de gezondheid van patiënten. De medicatie kan bijvoorbeeld interacties hebben met andere medicijnen die de patiënt gebruikt of bijwerkingen veroorzaken.

Het onjuist en onnodig gebruik van deze middelen leidt daarnaast inmiddels tot medicijntekorten, waardoor bijvoorbeeld diabetespatiënten moeten overschakelen naar andere medicijnen.

Daarom heeft het IVM besloten om de IGJ in te schakelen en een klacht in te dienen tegen de 11 afslankklinieken.

Klacht

Het IVM hoopt dat deze klacht leidt tot actie van de IGJ en dat de afslankklinieken hun praktijken zullen aanpassen om te voldoen aan de Nederlandse regelgeving.

Het IVM benadrukt dat patiënten altijd goed geïnformeerd moeten worden over hun behandeling en dat het voorschrijven van medicatie alleen mag gebeuren door een arts die hiervoor bevoegd is.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *