Is een insulinepomp niet beter dan injecties?

Er is een trend om kinderen met diabetes mellitus type 1 als eerste te behandelen met een zogenoemde subcutane insulinepomp in plaats van klassieke insuline-injecties. Dit gebeurt zonder dat duidelijk is of dit een verbetering is. Er zijn redenen om te veronderstellen waarom dit een verbetering op kan leveren. Met een insulinepomp is een nauwkeurigere toediening van kleinere hoeveelheden insuline mogelijk en zou er een betere nabootsing zijn van de natuurlijke insulineafgifte.

HbA1c-gehalte

Recent onderzoek laat echter zien dat een insulinepomp zich niet onderscheidt van klassieke injecties als gekeken wordt naar het HbA1c-gehalte in het bloed. Het aantal hypoglykemieën nam niet af en de levenskwaliteit verbeterde niet. De kosten zijn bijna dubbel zo hoog en het gebruik vergt kennis, inzicht en vaardigheden. Al bij al lijken er (nog) onvoldoende argumenten de insulinepomp als eerste behandeloptie aan te bevelen bij kinderen met diabetes.

Geen effectiviteitswinst van insulinetoediening met pomp

Brits onderzoek dat het gebruik van een subcutaan aangebrachte insulinepomp vergelijkt met insuline-injecties meerdere malen per dag bij jonge kinderen met diabetes mellitus type 1, vindt geen enkel verschil in effectiviteit. Het gebruik van de pomp is wel duurder dan de injecties. Het onderzoek geeft geen overtuigend antwoord op de vraag welke methode bij kinderen de voorkeur verdient.

Lees verder op de website van het Geneesmiddelenbulletin:

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *