Inzet op gegevensuitwisseling en Europese onafhankelijkheid geneesmiddelen

By | 20/12/2021

Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet in op het verbeteren van gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. Ook benadrukt het een inzet op Europese onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 15 december hebben gepresenteerd. Hoewel de zorgkosten komende jaren doorstijgen, wil het kabinet die gaan afremmen. Die bezuinigingen krijgen nog verdere invullingen, en worden bijvoorbeeld geconcretiseerd in nieuwe zorgakkoorden.

Coalitieakkoord

“De KNMP kijkt tevreden naar de aandacht die het coalitieakkoord schenkt aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen en het belang van gegevensuitwisseling”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. Over de afremming van de zorgkosten, zegt Prins: “Hoewel we de ambitie ondersteunen om de zorg betaalbaar te houden, gaan we graag met het ministerie in gesprek over de verdere uitwerking van de plannen. We zetten als apothekersorganisatie in op het belang van zowel goede farmaceutische begeleiding als goed geneesmiddelengebruik.”

Gegevensuitwisseling

In het akkoord staat dat gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en tussen patiënt en aanbieder, – in overeenstemming met privacywetgeving – wordt verbeterd. Daarbij is volgens de coalitiepartijen uniformiteit noodzakelijk. Het kabinet stelt daarbij als einddoel een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten. Investeringen in deze gegevensuitwisseling worden volgens het kabinet op termijn uitbetaald.

Geneesmiddelen

Op het vlak van dure genees- en hulpmiddelen wil het kabinet de grip vergroten op stijgende zorgkosten. Deze moeten ‘tegen een eerlijke prijs op de markt komen’. Er wordt gewezen op transparantie in prijsbouw en onderhandeling mede door Europese samenwerking. Verder gaat het kabinet zich klaarmaken voor toekomstige gezondheidscrises door het versterken van pandemische paraatheid. ‘Wij gebruiken de lessen uit de coronacrisis daarbij’, aldus het kabinet. Daarbij wordt (Europees) ingezet op onder meer ‘onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen’, en het – in overleg met experts – instellen van zorgreserves.

Eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico wordt ‘slimmer en betaalbaarder’ gemaakt. Nederlanders hoeven niet in een keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 euro. Verder wordt de stapeling van eigen bijdragen gemonitord en tegengegaan. ‘Bijvoorbeeld door maximering van de eigen betalingen bij het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)’, valt in het coalitieakkoord te lezen.

Ouderenzorg

Over ouderenzorg in den brede wordt opgemerkt dat voor een ’toekomstbestendige ouderenzorg wonen en zorg stapsgewijs gescheiden worden zodat langer thuis wonen nog meer gestimuleerd wordt’. Daarbij verwijzen VVD, D66, CDA en CU specifiek naar inzetten op valpreventie. Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden.

En verder…

Voorts staan in het akkoord nog een aantal diverse korte passages over ‘het gratis en toegankelijk beschikbaar stellen van anticonceptie voor kwetsbare groepen’, ‘het toekomstig bestendig maken van acute zorg’, ‘het verbeteren van het contracteerproces’ en ‘een aanpak van de regeldruk’. Deze kabinetsplannen worden komende jaren nog verder geconcretiseerd.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *