Integraal zorgakkoord belangrijke stap naar passende zorg

De totstandkoming van het 1e integraal zorgakkoord (IZA) is een belangrijke stap naar passende zorg. Deze week ligt het akkoord voor ter ondertekening door 14 branche- en beroepsorganisaties in de zorg en het ministerie van VWS. Met een handtekening committeren organisaties zich aan passende zorg; de beweging om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen die zorg nodig heeft. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat alle branche- en beroepsorganisaties hun betrokkenheid woensdag tonen.

Basis voor concrete afspraken

Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa: In het IZA spreken we met elkaar de grote lijnen af die hierna verder uitgewerkt worden. Het is de basis om tot concrete afspraken over passende zorg te komen. Steun van alle deelnemende partijen voor het IZA is noodzakelijk om verder te kunnen werken aan passende zorg. Ik roep daarom alle branche- en beroepsverenigingen op zich aan te sluiten.

De NZa ziet dat de gezondheidszorg voor een ingewikkelde transformatie staat omdat passende zorg de individuele belangen van organisaties raakt. Er heerst nog veel onzekerheid. Daarom vindt de NZa het belangrijk dat de afspraken de komende tijd verder worden uitgewerkt, met zoveel mogelijk perspectief voor alle partijen. Maar de 1e stap richting toekomstbestendig organiseren van de zorg is nu commitment op de richting, zoals verwoord in het IZA.

Zorg anders organiseren

In 2020 adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het ministerie van VWS samen met het Zorginstituut Nederland al over passende zorg. Door de vergrijzing, stijgende zorgvraag en het personeelstekort staat de zorg in Nederland onder druk. Om de zorg voor alle inwoners van Nederland toegankelijk te houden moet de zorg anders georganiseerd worden. Dit is een ingrijpende transitie die consequenties zal hebben voor alle betrokkenen. Inzicht in het toekomstperspectief is noodzakelijk om de transitie goed te laten verlopen. Het IZA draagt hier in grote mate aan bij.

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *