Instituut Medicinale Cannabis officieel van start gegaan

Het Instituut Medicinale Cannabis Nederland (IMC) is dinsdag 18 mei officieel van start gegaan. Doel van het IMC is de informatievoorziening over medicinale cannabis richting patiënten en voorschrijvers te verbeteren en de samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te versterken.

Medicinale cannabis

Verschillende artsen, onderzoekers, apothekers en bedrijven die zich in Nederland bezighouden met medicinale cannabis hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Prof. Dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit, is voorzitter van het IMC.

Alle informatie over het IMC is vanaf nu te vinden op de website www.imc-nederland.nl

Duizenden patiënten

Medicinale cannabis is in Nederland sinds 2003 op doktersrecept via de apotheek beschikbaar voor patiënten. Inmiddels maken hier per jaar zo’n 10.000 mensen, met verschillende aandoeningen, gebruik van. Het wordt onder andere toegepast als pijnstiller en als symptoombestrijder bij bepaalde vormen van epilepsie, MS en in palliatieve zorg. Desalniettemin blijkt het lastig om goede en betrouwbare informatie over het gebruik en de toepassing van medicinale cannabis te vinden.

Renger Witkamp: ‘We zien helaas heel veel onjuiste informatie over medicinale cannabis. Veel patiënten die mogelijk baat hebben bij het product belanden onnodig in de coffeeshop of bij illegale aanbieders. Of erger nog: sommige artsen verwijzen hun patiënten hier zelfs actief naartoe. Het IMC stelt zich ten doel dit door middel van goede voorlichting te veranderen. Het IMC bevordert dat de behandeling van patiënten die mogelijk baat hebben bij medicinale cannabis, onder medische begeleiding van arts en apotheker plaatsvindt.’    

Coördinatie van onderzoek

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de werking en toepassing van medicinale cannabis. Zo ook in Nederland. Op bijna elke universiteit in ons land houden onderzoekers zich hiermee bezig. Omdat het onderzoeksgebied nog in de kinderschoenen staat is er nog weinig samenwerking en coördinatie. Het IMC biedt een platform voor onderzoekers om hen samen te brengen en waar mogelijk de krachten te bundelen.

Dr. Monique van Velzen, onderzoeksmanager van de afdeling Anesthesiologie van het LUMC in Leiden is bestuurslid Onderzoek van het IMC: ‘Ik merk om mij heen dat er veel behoefte is aan samenwerking op het gebeid van wetenschappelijk onderzoek met medicinale cannabis. Veel onderzoeken, soms zelfs binnen dezelfde instelling, lopen langs elkaar heen. En ook voor onderzoekers is het lastig om uit te vinden wat wel en niet kan en mag als het om cannabis gaat, met veel vertraging tot gevolg. Dat is zonde en daar brengen we met het IMC straks verandering in. Door onderzoekers te verbinden, kunnen we van elkaar leren en het onderzoek stroomlijnen, op elkaar afstemmen en structureren.

Stichting, partners en aangesloten deskundigen

Het IMC is een stichting waarbij verschillende partners en inhoudelijk deskundigen zich hebben aangesloten. Naast een aantal bedrijven uit de keten van medicinale cannabis in Nederland, waaronder apotheken, gaat het om artsen en onderzoekers van het LUMC, UMC Utrecht, UMC Groningen en Wageningen Universiteit. Partijen of deskundigen die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan het werk van het IMC zijn van harte welkom.

Meer informatie en contactgegevens zijn beschikbaar via de website www.imc-nederland.nl

Author: Instituut Medicinale Cannabis Nederland

Het Instituut Medicinale Cannabis Nederland (IMC) is een stichting zonder winstoogmerk. Het IMC is in 2021 ontstaan uit een informele samenwerking tussen verschillende partijen in de keten van medicinale cannabis in Nederland, waaronder zorgaanbieders, wetenschappers en bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *